Úterý, 12. listopadu 2019

Pozemky v Českém středohoří prodány ve výběrovém řízení

09.09.2013
Pozemky v Českém středohoří prodány ve výběrovém řízení
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal v 7. kole výběrového řízení za více než 300 tisíc korun pozemky v katastrálním území Vilsnice.
Pozemky se nacházejí v okrajové části obce. Na jednom z pozemků jsou patrny zbytky stavby hospodářské budovy, která v minulosti bývala součástí zemědělské usedlosti. Druhý pozemek je zarostlý náletovými dřevinami a zároveň slouží jako přístupová cesta k prvnímu pozemku.
 
Rozloha obou parcel je 1.374 m2 a nachází se v lokalitě, která je součástí Chráněné krajinné oblasti České středohoří.
 
Výnos z prodeje je příjmem státního rozpočtu.