Úterý, 12. listopadu 2019

ÚZSVM bezúplatně převedl Jihomoravskému kraji pozemky pod silnicemi

10.09.2013
ÚZSVM bezúplatně převedl Jihomoravskému kraji pozemky pod silnicemi
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Hodonín (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Jihomoravskému kraji dva pozemky pod komunikacemi v okrese Hodonín.
Parcely o celkové rozloze 2,7 hektaru se nacházejí pod silnicí II. třídy v katastrálním území Mutěnice. Jejich účetní hodnota činí necelé dva miliony korun.
 
Nemovitosti byly původně evidovány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví „neznámý vlastník“. Převodu do majetku Jihomoravského kraje proto předcházelo časově náročné dohledávání vlastnických vztahů k pozemkům v minulosti. Převodem pozemků došlo ke sjednocení vlastníka pozemků s vlastníkem tělesa silnice.