Úterý, 12. listopadu 2019

ÚZSVM předal ministerstvu obrany bezúplatně tři pozemky

13.09.2013
ÚZSVM předal ministerstvu obrany bezúplatně tři pozemky
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vyškov (Územní pracoviště Brno), předal bezúplatně Ministerstvu obrany ČR tři pozemky o celkové rozloze 256 m² v katastrálním území Dědice u Vyškova. Účetní hodnota nemovitostí je necelých 2 tisíce korun.
Parcely se nachází v oploceném areálu vojenské posádky Vyškov a spolu se stavbami a pozemky v tomto areálu tvoří jeden funkční celek. Převodem došlo ke sjednocení vlastnictví pozemků v největší posádce Armády České republiky (AČR) na Moravě. Posádka Vyškov je určena pro resortní výcvik a vzdělávání a je hlavním výcvikovým a vzdělávacím centrem AČR.