Úterý, 12. listopadu 2019

ÚZSVM převedl Ústeckému kraji pozemky pod silnicí v CHKO České středohoří

20.09.2013
ÚZSVM převedl Ústeckému kraji pozemky pod silnicí v CHKO České středohoří
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedli do vlastnictví Ústeckého kraje pozemek ležící v katastrálním území Medvědice.
Účetní hodnota parcely o výměře 3.727 m2 činila více než 231 tisíc korun. Na pozemku se nachází silnice III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje. Jeho převodem tak došlo ke sjednocení vlastníka pozemku s vlastníkem tělesa komunikace. Pozemek, původně evidovaný na LV 11000 – neznámý vlastník, leží ve IV. zóně Chráněné krajinné oblasti České středohoří.