Úterý, 12. listopadu 2019

ÚZSVM prodal na Rakovnicku pozemky v bývalém dole na jílovec

04.09.2013
ÚZSVM prodal na Rakovnicku pozemky v bývalém dole na jílovec
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rakovník (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal za více než 107 tisíc korun 20 pozemků, které jsou součástí dobývacího prostoru Rynholec. Správou lomu je pověřena společnost České lupkové závody.
Na pozemcích se v letech 1982 až 2004 těžily povrchovou těžbou žáruvzdorné jílovce. V současné době je prostor zavezen vnitřní výsypkou pocházející z nadložních hornin z dalšího těžebního postupu v lomu. Pozemky však zatím nelze využívat, neboť na nich bude v následujících letech provedena celková rekultivace území. Po rekultivaci bude podle vyjádření Báňského úřadu část parcel proměněna v ornou půdu a část zalesněna smíšenými porosty.