Úterý, 12. listopadu 2019

ÚZSVM prodal pozemek ve Zlíně za více než 1 milion korun

12.09.2013
ÚZSVM prodal pozemek ve Zlíně za více než 1 milion korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), prodal za více než 1,2 milionu korun v 1. kole výběrového řízení pozemek v katastrálním území Štípa.
Pozemek o výměře 1.734 m2 je situovaný ve Zlíně, má charakter veřejného prostranství a je zčásti zatravněn a zčásti se na něm nachází veřejností využívané parkoviště. Podle příslušného územního plánu a stanoviska orgánu dopravy a silničního hospodářství není předmětný pozemek součástí místní komunikace a lze jej podmínečně využít pro stavbu komerčního zařízení. 
 
Výnos z prodeje nemovitosti odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.