Úterý, 12. listopadu 2019

ÚZSVM prodal pozemky pod trafostanicí v píseckých „Masných krámech“

02.09.2013
ÚZSVM prodal pozemky pod trafostanicí v píseckých „Masných krámech“
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Písek (Územní pracoviště České Budějovice), prodal jednomu z distributorů elektrické energie za téměř 95 tisíc korun tři stavební pozemky v centru města Písek.
Parcely o celkové výměře 39 m2 leží v památkově chráněném území tzv. „Masných krámů“. Nachází se na nich objekt trafostanice ve vlastnictví nabyvatele, postavený v roce 1981 právním předchůdcem firmy na místě původních historických staveb.