Úterý, 12. listopadu 2019

ÚZSVM prodal spoluvlastnický podíl v Měšťanském pivovaru v Poličce

18.09.2013
ÚZSVM  prodal spoluvlastnický podíl v Měšťanském pivovaru v Poličce
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal za více než 45 tisíc korun 1/112 spoluvlastnického podílu na nemovitostech a movitém majetku v Měšťanském pivovaru v Poličce.

Konkrétně se jednalo o stroje a zařízení, zadní rampu, sklad olejů a kyselin, dvojstožár ke stožárové trafostanici a monolitické opěrné zdi z betonu.

ÚZSVM získal majetek na základě rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť. V souladu s ustanovením občanského zákoníku učinil ÚZSVM nabídku všem spoluvlastníkům o uplatnění předkupního práva. Prodeji předcházela náročná příprava podkladů pro převod spoluvlastnického podílu.