Úterý, 12. listopadu 2019

Zlínský kraj získal zdarma od ÚZSVM pozemky pod komunikacemi

16.09.2013
Zlínský kraj získal zdarma od ÚZSVM pozemky pod komunikacemi
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Zlínskému kraji pozemky v katastrálním území Komárov u Napajedel.
Celková rozloha parcel činí 42.945 m2 a jejich účetní hodnota je téměř 1,5 milionu korun. Pozemky se nacházejí pod komunikacemi III. třídy, které jsou ve vlastnictví Zlínského kraje. Jejich převodem došlo ke sjednocení vlastnictví pozemků a těles komunikací.