Pondělí, 24. února 2020

ÚZSVM předal návykové látky k likvidaci

05.09.2013
Břeclav - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), se podílel na likvidaci omamných a psychotropních látek, které sloužily jako důkazy při prokazování trestné činnosti.
Celkem se jednalo o 27 položek. Byly mezi nimi návykové látky rostlinného původu, různé misky, láhve, baňky, dózy, trubičky, krabičky, sáčky, trychtýře, stříkačky, vařič a mnoho chemikálií k nedovolené výrobě metamfetaminu.
 
O tzv. zabrání věcí rozhodl Okresní soud v Břeclavi v rámci projednávaného trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů. Majitelem zabraných věcí se v souladu s platnou legislativou stal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 
Zabrané návykové látky a prekursory zůstávají po celou dobu v držení Policie ČR. K fyzickému předání nedochází. ÚZSVM pouze administrativním úkonem předává příslušnost hospodaření s návykovými látkami propadlými nebo zabranými v trestním a správním řízení Ministerstvu vnitra. Jejich konečnou likvidaci provádí za velmi přísných opatření Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR, která je organizační složkou Ministerstva vnitra.
 
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
v z. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace