Středa, 19. února 2020

ÚZSVM převedl 72 lesních pozemků Lesům ČR

23.09.2013
Ústí nad Labem - ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, převedl Lesům ČR 72 lesních pozemků v souhrnné účetní hodnotě téměř 690 tisíc korun. Nemovitosti o celkové rozloze 60.298 m2 se nacházely v okresech Litoměřice a Děčín.
Z toho 69 pozemků převedl ÚZSVM v okrese Litoměřice, všechny v katastrálním území Úštěk. Celková výměra předaných pozemků činí 51.555 m2, účetní hodnota přesahuje 673 tisíc korun.
 
Zbylé tři pozemky převedl ÚZSVM v okrese Děčín, v katastrálním území Falknov. Výměra pozemků činí 8.743 m2, účetní hodnota převyšuje 16 tisíc korun.
 
Všechny předané pozemky byly původně zapsány na LV 11000 – neznámý vlastník, jejich převodu proto předcházelo majetkoprávní šetření za účelem zjištění vlastníka nemovitostí. Lesy ČR pozemky potřebují pro plnění svých úkolů a zajišťují jejich správu, proto jim byly v souladu s lesním zákonem převedeny do práva hospodaření.
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
v z. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace