Středa, 23. října 2019

Šperky, knihy a další sbírkové předměty předal ÚZSVM do muzeí

03.09.2014
Jindřichův Hradec - Jindřichohradecké pracoviště ÚZSVM (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedlo Národnímu muzeu 35 šperků, převážně ze zlata a stříbra, v hodnotě přes 110 tisíc korun. Jednalo se o náramky a prsteny, brože, přívěsky, řetízky a náhrdelníky, např. šňůry červených mořských korálů.
​Pro obohacení sbírek Technického muzea v Brně převedlo jindřichohradecké pracoviště dalších 20 různých movitých věcí - staré petrolejové lampy, děrovačky na papír, pastelky a verzatilky ve starých plechových dózách a papírových obalech (koh-i-noor), proutěný koš, zdobenou dřevěnou truhlu a staré tenisové rakety zn. Praga. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského získalo bezúplatně 131 knih, převážně s tématikou historie, geografie a přírody.
 
Movité věci sbírkové hodnoty získal ÚZSVM jako tzv. odúmrť, a to z rozhodnutí soudu.
 
Pozn.: V případě, že státu připadnou v rámci odúmrti umělecké předměty, starožitnosti, originály obrazů či sbírkové kolekce, předává je stát prostřednictvím ÚZSVM muzeím a galeriím, a to bezúplatným převodem. V takových případech požádá ÚZSVM Ministerstvo kultury o součinnost při určení organizační složky státu, která bude nadále tyto hodnotné předměty spravovat.

Děkuji za informování veřejnosti.
v z. Mgr. Ing. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace