Pondělí, 14. října 2019

ÚZSVM zaměstná vězně při úpravách padělaného oblečení pro humanitární účely

10.09.2014
Praha 10. září 2014 - První kusy oblečení s padělanými ochrannými známkami světových značek dnes předal náměstek ministra financí Ondřej Závodský, pověřený řízením Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), zástupcům Věznice Pardubice. Zdejší vězni odstraní z textilií falešná loga, a oblečení se tak prostřednictvím charitativních organizací dostane k sociálně slabým.
„Padělané oblečení konečně nepřichází nazmar a poslouží po patřičných úpravách těm, kteří ho nejvíce potřebují. Navíc můžeme tímto způsobem využít i dostupný pracovní potenciál vězňů,“ uvedl náměstek ministra financí Ondřej Závodský.
 
Projekt, na němž ÚZSVM spolupracuje s Vězeňskou službou České republiky, odstraňuje dosavadní praxi, kdy se zabraný a propadlý textil likvidoval ve spalovnách odpadů. „Současně to přispěje k posílení pracovních a sociálních návyků odsouzených i ke zvýšení zaměstnanosti vězněných osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Rozšíří si dovednosti a po propuštění budou mít ulehčený vstup na trh práce,“ sdělil ředitel Věznice Pardubice Josef Pšenička.
 
Dohoda mezi ÚZSVM a Vězeňskou službou uzavřená na začátku září 2014 předpokládá, že padělky se v případě úspěchu projektu budou upravovat i v dalších českých věznicích.
 
Dohoda o spolupráci o odstraňování ochranných známek se týká textilního zboží a obuvi propadlého nebo zabraného podle zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, ve znění platném do 31. 12. 2014, zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, u nichž došlo k porušení práv k duševnímu vlastnictví.
 
Děkuji za informování veřejnosti
 
v z. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace