Pondělí, 21. října 2019

Pozemek u silnice na Karlovy Vary koupilo město Bochov

12.09.2014
Pozemek u silnice na Karlovy Vary koupilo město Bochov
Pozemek ležící u komunikace ve směru Karlovy Vary – Praha v katastrálním území Herstošice prodalo městu Bochov Odloučené pracoviště ÚZSVM Karlovy Vary. Kupní cena parcely o celkové výměře 497 m2 činila 18,1 tisíce korun.
Pozemek vznikl při zaměření komunikace R 6. Je zarostlý travou a trvalými porosty převážně náletového charakteru a nenacházejí se na něm jakékoliv venkovní úpravy. Nemovitost je dle platného územního plánu součástí přírodní krajinné zóny.