Pondělí, 14. října 2019

Stát zdědil peníze, šperky i zemědělskou usedlost

29.09.2014
Stát zdědil peníze, šperky i zemědělskou usedlost
Téměř 708 tisíc korun odvedl do státní kasy ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno). Jednalo se o finanční hotovost uloženou na čtyřech vkladních knížkách zůstavitele a dále o 100.000 ks podílových listů v hodnotě 173.590 korun.
Finanční prostředky získal stát z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť. Současně s penězi zdědil stát také několik cenných předmětů ze zlata, které předal Puncovnímu úřadu  a  větší zemědělskou usedlost s pozemky o celkové výměře přesahující 200.000 m2.