Úterý, 19. listopadu 2019

ÚZSVM vydal pět pozemků České dominikánské provincii

23.09.2014
ÚZSVM vydal pět pozemků České dominikánské provincii
Pět pozemků o výměře 6.109 m2 a v účetní hodnotě téměř 106 tisíc korun vydalo litoměřické pracoviště ÚZSVM, a to na základě dohody o vydání církevního majetku, uzavřené podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.
​Jedná se o zatravněné pozemky s výskytem náletových dřevin v katastrálním území Litoměřice. Pro potřeby vydání došlo ke geometrickému oddělení některých pozemků z důvodu oddělení od cyklostezky, která není předmětem vydání. Předmětné parcely funkčně souvisejí s majetkem ve vlastnictví České dominikánské provincie.
 
Vklad vlastnického práva pro Českou dominikánskou provincii byl proveden dne 18. 8. 2014, právní účinky vkladu nastaly k 24. 7. 2014.