ÚZSVM prodal zemědělské společnosti výběh pro dobytek

10. 07. 2020
ÚZSVM prodal pozemek o rozloze 560 m² nacházející se v uzavřeném areálu živočišné farmy Zalužany, který tvoří funkční celek s pozemky a stavbami ve vlastnictví této zemědělské společnosti.
Více...

ÚZSVM převzal od Správy KRNAP devět pozemků v Harrachově

10. 07. 2020
ÚZSVM převzal od Správy Krkonošského národního parku devět pozemků o celkové výměře 14 391 m², které leží pod významnou a frekventovanou silnicí I. třídy vedoucí z Harrachova do Turnova.
Více...

Město Sušice získalo zdarma pozemek od ÚZSVM

10. 07. 2020
ÚZSVM v Klatovech převedl bezúplatně pozemek, na kterém se nachází těleso místní komunikace III. třídy, městu Sušice.
Více...

ÚZSVM přispěl k vypořádání vlastnických vztahů pod silnicí I. třídy na Hlučínsku

10. 07. 2020
Zaměstnanci ÚZSVM v Opavě převzali pozemek pod silnicí I. třídy, která je hlavní spojnicí mezi Hlučínem a Ostravou.
Více...

ÚZSVM převedl zdarma městu Hlinsko pozemek v centru města

10. 07. 2020
ÚZSVM v Pardubicích převedl bezúplatně do vlastnictví města Hlinsko pozemek o výměře 775 m2 v centru města Hlinsko.
Více...

Státu propadlo téměř sto tisíc korun pocházejících z trestné činnosti

10. 07. 2020
Semilské pracoviště ÚZSVM odvedlo do státního rozpočtu finanční prostředky pocházející z trestné činnosti ve výši téměř 100 tisíc korun.
Více...

ÚZSVM získal devět pozemků v Javorníku nad Veličkou

29. 07. 2020
Po majiteli, který zemřel bez dědiců, připadlo státu devět pozemků o celkové výměře 4 780 m² v Javorníku nad Veličkou.
Více...

I o malý pozemek v Litomyšli byl zájem

09. 07. 2020
ÚZSVM ve Svitavách prodal pozemek v Litomyšli. I o malé pozemky mají kupci zájem.
Více...

Obec na Kolínsku získala zdarma původně církevní pozemek

09. 07. 2020
ÚZSVM v Kolíně převedl bezúplatně na obec Rostoklaty pozemek pod komunikací o výměře 1 460 m2.
Více...

ÚZSVM prodal dva pozemky pod domy v Libeři u Prahy za 1 250 000 korun

09. 07. 2020
ÚZSVM se podařilo dokončit v Libeři u Prahy převod dvou stavebních pozemků o celkové výměře přibližně 850 m² vlastníkům domů na nich stojících.
Více...

ÚZSVM prodal v elektronické aukci nářadí z trestné činnosti

09. 07. 2020
Za nedovolenou výrobu omamných látek a přečin krádeže byly pachateli soudem odebrány štípací kleště a sekera. Ty byly následně na základě rozhodnutí soudu předány ÚZSVM v Karlových Varech.
Více...

ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu více než 1,5 mil. Kč z odúmrtě

09. 07. 2020
ÚZSVM v Kolíně nabyl na základě usnesení Okresního soudu v Nymburce finanční prostředky jako dědictví po zemřelé z tzv. odúmrti.
Více...

ÚZSVM prodal v elektronické aukci pozemek ve Svitavách

09. 07. 2020
Prodaný pozemek sloužil v minulosti jako přístupová komunikace v areálu místní pobočky společnosti Orlík, výrobní kovodělné družstvo invalidů, Česká Třebová, která jej měla od státu v trvalém bezplatném užívání.
Více...

Pozemky v příhraniční obci mají nové majitele

09. 07. 2020
Pracoviště ÚZSVM v Opavě prodalo v přímém prodeji tři pozemky o celkové výměře 1 001 m2 v obci Jindřichov za částku 179 000 Kč.
Více...

Lesy ČR získaly zdarma od ÚZSVM třicet tři pozemků v Ústeckém a Libereckém kraji

09. 07. 2020
Celkem třiatřicet pozemků o rozloze 77 460 m² ležících v okresech Česká Lípa, Chomutov, Liberec, Louny a Teplice získal od ÚZSVM státní podnik Lesy České republiky.
Více...
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.