Pondělí, 17. června 2019

odbor Odloučené pracoviště Hodonín

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Hodonín:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Štefánikova 28
695 01 Hodonín
Ředitelka:
Mgr. Pavla Keňová
Tel.: 518 398 415
E-mail: pavla.kenova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Keňová.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Hodonín

ÚZSVM prodal pozemek před zámkem v Čejkovicích

05.06.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hodoníně (ÚZSVM) prodal v prvním kole výběrového řízení pozemek o výměře 566 m2 v obci Čejkovice za vyhlášenou kupní cenu ve výši 534 000Kč. Novým majitelem pozemku se stala obec Čejkovice.

Prodej dvou obrazů Jiřího Drozda v elektronické aukci vynesl přes 2 tisíce korun

29.05.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hodoníně prodal prostřednictvím elektronického aukčního systému dva obrazy, které připadly státu, jelikož se je nepodařilo zpeněžit soudem v rámci likvidace dědictví.

ÚZSVM pomáhá v boji proti kůrovci

29.05.2019

Na pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hodoníně se obrátil místně příslušný orgán státní správy lesů s žádostí o dohledání dvou nedostatečně identifikovaných spoluvlastníků, každý k ½, lesního pozemku o výměře 3 053 m2 v katastrálním území Bzenec v souvislosti s postižením lokality výskytem kůrovce.

další aktuality