Středa, 8. dubna 2020

odbor Odloučené pracoviště Hodonín

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Hodonín:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Štefánikova 28
695 01 Hodonín
Ředitelka:
Mgr. Pavla Keňová
Tel.: 518 398 415
E-mail: pavla.kenova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Keňová.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Hodonín

Pracovnice ÚZSVM ušila pro své kolegy roušky

25.03.2020

Zaměstnankyně hodonínského pracoviště ÚZSVM aktivně zareagovala na nové opatření zákazu pohybu a pobytu mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru.

ÚZSVM převedl zdarma městu Kyjov pozemky v centru města

28.02.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Hodoníně převedl bezúplatně čtyři pozemky městu Kyjov. Pozemky jsou o celkové výměře 3 208 m2 a jejich účetní hodnota činí cca 215 000 Kč.

ÚZSVM v Hodoníně převedl pro oběti trestných činů finanční částku ve výši 562 529 Kč

12.02.2020

V průběhu roku 2019 odvedlo pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Hodoníně v režimu zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení na zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti pro oběti trestných činů celkovou částku 562 529 Kč.

další aktuality