Veřejné zakázky

ÚZSVM uveřejňuje úplné a závazné znění zadávacích podmínek k jednotlivým veřejným zakázkám výhradně na profilu zadavatele, kterým je Národní elektronický nástroj (NEN). Obsah webových stránek v této sekci je proto pouze informativního charakteru a není z hlediska rozsahu informací místem sloužícím jako podklad pro vypracovávání nabídek v souladu s požadavky zadavatele, ani nereaguje na případné aktualizace zadávacích podmínek. Webové stránky se omezují pouze na stručný přehled veřejných zakázek zadávaných dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně některých veřejných zakázek malého rozsahu. Uzavřené smlouvy na veřejné zakázky, na které se vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jsou uveřejňovány v Registru smluv MV.

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm

Filtr

Sběr, odvoz a likvidace odpadu pro ÚP Plzeň
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1228062332-79123447/ZadavaciDokumentace-1228062332-79123447/
UP ÚL - "Oceňování nemovitých věcí pro odbory Územního pracoviště Ústí nad Labem ÚZSVM 2022"
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
je dostupná na ÚP ÚL na tel. 416921523
Zpracování projektové dokumentace - Generální oprava kotelny v budově Tolstého 1914/15, Jihlava
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1226010071-79123447/ZadavaciDokumentace-1226010071-79123447/
Svoz a likvidace komunálního a tříděného odpadu pro Územní pracoviště Ostrava
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-79123448/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-79123448/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1225955406-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1225955406-79123447
Provádění stavebních oprav objektů v příslušnosti ÚZSVM ÚP Plzeň
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1224843133-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1224843133-79123447
Dodávka prostředků na ochranu dýchacích cest pro ÚP Hradec Králové
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00030365
Kácení 6 ks stromů na pozemku p. p. č. 330/3 v k. ú. Stradouň
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00029504
UP ÚL - dodávka prostředků na ochranu dýchacích cest pro ÚP Ústí nad Labem
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/zadavaci_postup/N006-21-V00029707
Nakládání s odpady – Územní pracoviště České Budějovice
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1204459059-79123447/ZadavaciDokumentace-1204459059-79123447/
UP ÚL - vyklízení nemovitých věcí v působnosti ÚZSVM, ÚP Ústí nad Labem
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
zadávací dokumenty získat na adrese Úp Ústí n.L., Mírové náměstí 36m 400 01 Ústí n.L.
UP ÚL - zajištění servisu telefonní ústředny v sídle OOP Teplice
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
uzavřená výzva v NEN
Rekonstrukce střechy administrativního objektu OOP Liberec
Druh zadávacího řízení
Zjednodušeně podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00024095
Dodávka spotřebního materiálu, příslušenství a doplňků pro reprografickou techniku OKI a ICT pro ÚP Hradec Králové
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00024946
Odstranění (demolice) tělesa mostu přes komunikaci I/20 v obci Chotíkov
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1199531116-79123447/ZadavaciDokumentace-1199531116-79123447/
Oprava prostor výměníku a sklepů
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1197475733-79123447/ZadavaciDokumentace-1197475733-79123447/
Oprava střechy garáží ul. Politických obětí, Frýdek - Místek
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-79123448/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-79123448/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1194781829-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1194781829-79123447
ÚP Plzeň – Oprava a údržba reprografické a ICT techniky
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1193762583-79123447/ZadavaciDokumentace-1193762583-79123447/
Výtah v sídle OP Kroměříž a zajištění odborných servisních služeb
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1192492751-79123447/ZadavaciDokumentace-1192492751-79123447/
ÚP ÚL - výkon TDS pro akci Rekonstrukci střechy admin. objektu OOP Liberec
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00017164
UP ÚL - dodávka a montáž kuchyňských linek
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00024195
Zpracování PEN budov ÚP Brno 2021
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1190927804-79123447/ZadavaciDokumentace-1190927804-79123447/
Oprava střechy a komínů OP Kolín
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00023542
Rámcová dohoda o oceňování nemovitého majetku v územní působnosti ÚP v hl. m. Praze
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00021150
Úklidové služby ÚZSVM na období 2022-2025 II.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00022045
Geodetické práce pro Územní pracoviště Brno 2021
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-79123448/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-79123448/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1181637689-79123447/ZadavaciDokumentace-1181637689-79123447/
Ořezy a kácení stromů ÚP Brno 2021
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1181045278-79123447/ZadavaciDokumentace-1181045278-79123447/
Diagnostika, opravy a údržba reprografických zařízení ÚP Brno
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1178633492-79123447/ZadavaciDokumentace-1178633492-79123447/
Výkon TDS a výkon koordinátora BOZP při realizaci akce: Stavební úpravy - nové vnější opláštění administrativní budovy Mírové náměstí 3129/36, Ústí nad Labem
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00014889
Servis a údržba klimatizačních jednotek na pracovištích ÚP Hradec Králové
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00020456
Pojištění kostela sv. Rodiny, Štáflova 2003, Havlíčkův Brod
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00019931
Vyklízecí a stěhovací služby v objektech a nemovitých věcech v územní působnosti OP Vyškov
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1176183510-79123447/ZadavaciDokumentace-1176183510-79123447/
Údržba zeleně v hlavním městě Praze
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00019316
Oprava střechy – Paroubkova 228, Domažlice
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1174531316-79123447/ZadavaciDokumentace-1174531316-79123447/
Výměna podlahové krytiny v budově sídla OOP Mladá Boleslav, včetně souvisejících prací
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00020591
ÚP ÚL - výměna plynových kotlů v sídle OOP Teplice
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00020270
Oprava sklepních prostor
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1172099648-79123447/ZadavaciDokumentace-1172099648-79123447/
Oprava omítek vč. okapů a svodů ve skladovém areálu Rokytnice v Orlických horách
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00019428
Kácení, ořez stromů a odstranění náletových dřevin pro Územní pracoviště Střední Čechy 2021 - 2024
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00008794
UP ÚL - oprava střechy budovy ÚZSVM, OP Chomutov, nám. T.G.Masaryka 1744
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00017163
Oprava střechy administrativní budovy
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1169671876-79123447/ZadavaciDokumentace-1169671876-79123447/
Oprava kancelářských prostor pro potřeby ÚZSVM
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1168020427-79123447/ZadavaciDokumentace-1168020427-79123447/
Obnova výmalby OP Semily
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00018677
Oprava okapů administrativní budovy
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1163799406-79123447/ZadavaciDokumentace-1163799406-79123447/
Odstranění závad po revizi elektro v objektech v k. ú. Křivé
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1162050979/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1162050979
ÚP ÚL - úprava bezbariérového vstupu do prostor administrativního objektu OOP Liberec
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00011026
Výměna klimatizace vč. rekuperační jednotky ve spisovně ÚP
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-79123448/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-79123448/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1159316458-79123447/ZadavaciDokumentace-1159316458-79123447/
Vypracování projektové dokumentace (oprava fasády)
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1155887875-79123447/ZadavaciDokumentace-1155887875-79123447/
Výměna vchodových dveří
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1155862434-79123447/ZadavaciDokumentace-1155862434-79123447/
Výměna oken
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1155785189-79123447/ZadavaciDokumentace-1155785189-79123447/
Oprava střechy areálu garáží
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1155711402-79123447/ZadavaciDokumentace-1155711402-79123447/
Výměna kotlů v objektu Lipovská č.p. 125/12 v Jeseníku
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-79123448/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-79123448/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1151808609-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1151808609-79123447
Vyklízecí a stěhovací služby v objektech a nemovitých věcech v územní působnosti OP Vyškov
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1151873215-79123447/ZadavaciDokumentace-1151873215-79123447/
Provedení stavebně technického průzkumu budov ve skladovém areálu v Uherském Hradišti
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1151844013-79123447/ZadavaciDokumentace-1151844013-79123447/
Provádění deratizace, dezinsekce, dezinfekce a dodatkových služeb
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00012064
Odborné kontroly, opravy a seřizování plynových kotlů a zařízení plynové kotelny umístěné v č.p. 2079, Benešov II.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00015623
Opravy v administrativní budově
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1149487210-79123447/ZadavaciDokumentace-1149487210-79123447/
Oprava okapů administrativní budovy
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1149475768-79123447/ZadavaciDokumentace-1149475768-79123447/
OP Rychnov nad Kněžnou – garážová vrata
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00014261
Kácení, ořez stromů a odstraňování náletových dřevin v hl. m. Praze
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00011778
Výtah v sídle OP Kroměříž a zajištění odborných servisních služeb
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1147228712-79123447/ZadavaciDokumentace-1147228712-79123447/
Pravidelný servis kotelny a revize plynových zařízení v objektech v rámci OP Havlíčkův
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00013455
UP ÚL - oprava prostor zadního traktu objektu - Liberec
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00011448
Servis, revize a opravy výtahu v administrativní budově Smetanova 10766, Valašské Klobouky
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1146123401-79123447/ZadavaciDokumentace-1146123401-79123447/
Nákup spotřebního materiálu a příslušenství pro reprografickou a ICT techniku
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1144369271-79123447/ZadavaciDokumentace-1144369271-79123447/
Rekonstrukce dvou výtahů v bloku C OP Jihlava a zajištění odborných servisních služeb
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1142709274-79123447/ZadavaciDokumentace-1142709274-79123447/
Úklidové služby ÚZSVM na období 2022-2025
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00006241
Oprava a nátěr venkovního zábradlí u budovy Štáflova 2003, Havlíčkův Brod
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00012134
Odborné kontroly, opravy a seřizování plynových kotlů a zařízení plynové kotelny umístěné v č.p. 2079, Benešov
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00013177
Zpracování projektové dokumentace - OP Jihlava - rekonstrukce obvodového pláště
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1140354706-79123447/ZadavaciDokumentace-1140354706-79123447/
Provedení stavebně technického průzkumu budov ve skladovém areálu v Uherském Hradišti
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1137767218-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1137767218-79123447
Provedení terénních prací - I. etapa odstranění havarijního stavu skalních svahů nad RD ul. Ivančická, Dolní Kounic
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1137751824-79123447/ZadavaciDokumentace-1137751824-79123447/
OP UH - Statické zajištění Svatováclavská 568 - zpracování projektové dokumentace
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1134829986-79123447/ZadavaciDokumentace-1134829986-79123447/
UP UL - oprava vchodových dveří (výměnou) na aministrativní budově ÚZSVM OOP Louny
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00007544
Zajištění fyzické ostrahy objektů_VZMR
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1124256405-79123447//ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1124256405-79123447/
Oprava sekčních vrat výměnou v objektu sídla OP Uherské Hradiště
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1125568498-79123447/ZadavaciDokumentace-1125568498-79123447/
Repase zbývající části výplně otvorů a oprava celé fasády sídla OP Znojmo
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1120078271-79123447/ZadavaciDokumentace-1120078271-79123447/
Zpracování průkazu energetické náročnosti budov pro Územní pracoviště Střední Čechy 2021- 2024
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00008723
OP Kladno – rekonstrukce obvodového pláště budovy II.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00006751
Výkon technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora BOZP při realizaci akce OP Kladno – rekonstrukce obvodového pláště budovy
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00005143
Výkon technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora BOZP při realizaci akce OP Beroun - rekonstrukce fasády a zateplení
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00004386
Zajištění fyzické ostrahy
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1081833351-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1081833351-79123447
ÚZSVM ÚP Plzeň – Dodávka prostředků na ochranu dýchacích cest
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1104568699-79123447/ZadavaciDokumentace-1104568699-79123447/
Údržba vozidel umístěných v areálu Rokytnice v Orlických horách
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006/21/V00006430
Stavební úpravy - nové vnější opláštění administrativní budovy Mírové náměstí 3129/36, Ústí nad Labem
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1071239007-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1071239007-79123447
Rozvoj a aplikační podpora systému Nabídka majetku státu 2021 - 2023
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1096895484-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1096895484-79123447/
ÚP ÚL - nákup hygienických a čisticích prostředků pro ÚP Ústí n.L. včetně OOP
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00004980
Zajištění pozáručního servisu a údržby reprografické techniky
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1088917795-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1088917795-79123447/
Ošetřování a údržba zeleně a pozemků pro odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště, ÚZSVM, r. 2021
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1093600089-79123447/ZadavaciDokumentace-1093600089-79123447/
OP Náchod - rekonstrukce -"Stavebně technické hodnocení"
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006/21/V00002824
Geodetické práce pro Územní pracoviště Střední Čechy 2021 - 2024
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00003629
OP Kladno – rekonstrukce obvodového pláště budovy
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00003316
"Provádění revizí, odborných prohlídek, oprav elektrických zařízení a spotřebičů v objektech ÚP Brno
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1085877754-79123447/ZadavaciDokumentace-1085877754-79123447/
ÚP ÚL - "oceňování nemovitého majetku pro odbory Územního pracoviště Ústí nad Labem, ÚZSVM, 2021"
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
Vyhlášení VZ je "uzavřenou výzvou". Zadávací dokumentaci lze zaslat prostřednictvím emailu na základě Vaší žádosti. zlata.medackova@uzsvm.cz
Zajištění elektronické inzerce pro prodej nemovitého majetku (4)
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1078978622-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1078978622-79123447
Provádění deratizace, dezinsekce, dezinfekce a dodatkových služeb
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1076185627-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1076185627-79123447
Nákup hygienických, čistících a dezinfekčních prostředků, ÚP Brno 2021
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1015318647-79123447/ZadavaciDokumentace-1015318647-79123447/
Dodávka hygienických potřeb pro ÚP Hradec Králové
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz Zadávací_ postup/N006/20/V00031754
Dodávka rozšíření aktivních prvků ve stohu pro ÚP Brno
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1005872343-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1005872343-79123447
Oprava klimatizační jednotky
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1001718897-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1001718897-79123447/
Zajištění elektronické inzerce pro prodej nemovitého majetku
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1003141645-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1003141645-79123447
Vyklizení částí zemědělských budov stojících na p. č. st. 188 a p. č. st. 233 v k.ú. Úlice
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1003793057-79123447/ZadavaciDokumentace-1003793057-79123447/
Exekuční činnosti spočívající ve vedení exekucí
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-958657659-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-958657659-79123447
Oprava osvětlení knihovny v budově 2123, Rakovník
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00030332
Odstranění základů budovy na pozemku parc. č. 1001 v k.ú. Plešnice
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1000492793-79123447/ZadavaciDokumentace-1000492793-79123447/
Tablety a příslušenství pro ÚZSVM
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-989842381-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-989842381-79123447/
ÚP ÚL - nákup spotřebního materiálu ICT pro ÚP ÚL
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00025857
Dodávka osobních ochranných prostředků (OOP) pro ÚZSVM
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-998411058-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-998411058-79123447
Nákup 100 ks mobilních telefonů
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-990403319-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-990403319-79123447/
Výměna klimatizačních jednotek v technologických místnostech ÚP HK a OP TU
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz Zadávací_ postup/N006/20/V00029385
Odvoz a likvidace odpadu ze sídla ÚZSVM
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-988022524-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-988022524-79123447
Zpracování projektové dokumentace včetně zajištění autorského dozoru pro investiční akci: Horažďovice – rekonstrukce
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-988632099-79123447/ZadavaciDokumentace-988632099-79123447/
Servis, revize a opravy výtahů v rámci ÚP Hradec Králové
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz Zadávací_ postup/N006 /20/V00025779
Rámcová dohoda o připojení objektů na Pult centralizované ochrany
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-954760349-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-954760349-79123447
Komplexní ICT podpora ÚZSVM
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-982056653-79123447/ZadavaciDokumentace-982056653-79123447/
OP Kolín – rekonstrukce výtahu
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00026648
Zpracování dokumentace stávajícího provedení stavby - skladový areál v Uherském Hradišti
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-975564994-79123447/ZadavaciDokumentace-975564994-79123447/
ÚP ÚL - zpracování projektové dokumentace včetně zajištění autorského dozoru pro investiční akci "Rekonstrukce atřechy admin.objektu OOP Liberec" opak.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00025733
Vybudování zpevněné plochy a vnitřní stavební úpravy budovy Smetanova 533, Strakonice (2)
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-966894676-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-966894676-79123447
Opravné a udržovací práce objektu v ul. Branská č.p. 5, Domažlice
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-963099506-79123447/ZadavaciDokumentace-963099506-79123447/
Provedení stavebně technického průzkumu budov areálu věznice v Uherském Hradišti - opakovaná VZ s prodlouženou dobou plnění
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-961419585-79123447/ZadavaciDokumentace-961419585-79123447/
Oprava střechy přístavby OP Strakonice (2)
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-957919435-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-957919435-79123447
Smlouva o poskytování právních služeb - insolvenční řízení VIKTORIAGRUPPE AG
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-936952780-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-936952780-79123447
Zpracování projektové dokumentace na akci OP Kolín – rekonstrukce opláštění
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00022220
Oprávnění k užívání licence modulu - Pracovní neschopnost zaměstnance (e-Neschopenka)
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-950043036-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-950043036-79123447/
Výměna frekvenčního měniče výtahu
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-939274865-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-939274865-79123447/
Opravné a udržovací práce objektu v ul. Branská č.p. 5, Domažlice
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-952206074-79123447/ZadavaciDokumentace-952206074-79123447/
Zajištění elektronické inzerce pro prodej nemovitého majetku
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-939218083-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-939218083-79123447/
Výměna podlahové krytiny v objektu v ul. Branská č.p. 5, Domažlice
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-951001731-79123447/ZadavaciDokumentace-951001731-79123447/
Provedení stavebně technického průzkumu budov areálu věznice v Uherském Hradišti
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-945462833-79123447/ZadavaciDokumentace-945462833-79123447/
Provedení stavebně historického průzkumu budov areálu věznice v Uherském Hradišti
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-945444435-79123447/ZadavaciDokumentace-945444435-79123447/
Oprava sociálního zařízení budovy D sídla ÚP Brno
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-944731987-79123447/ZadavaciDokumentace-944731987-79123447/
Opravné a udržovací práce objektu v ul. Branská č.p. 5, Domažlice
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/VestnikNEN/ZD-944071162
Oprava podlahy v zasedací místnosti sídla OP Znojmo
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-936407375-79123447/ZadavaciDokumentace-936407375-79123447/
Oprava omítek a fasádních prvků ve skladovém areálu v Rokytnici v Orlických horách
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz Zadávací_ postup/N006 /20/V00019761
Nakládání s odpady - Pražská 127, 393 01 Pelhřimov (2)
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-79123448/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-79123448/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-931673950-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-931673950-79123447/
Zpracování projektové dokumentace na stavbu - Výtah v sídle OP Kroměříž
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-930389735-79123447/ZadavaciDokumentace-930389735-79123447/
Stavebně technické posouzení a identifikace závad jednotlivých stavebních konstrukcí administrativní budovy Svatováclavská 568, Uherské Hradiště
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-929966192-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-929966192-79123447
Vybudování zpevněné plochy a vnitřní stavební úpravy budovy Smetanova 533, Strakonice
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-928455212-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-928455212-79123447
Dokončení výměny oken v sídle OP Jihlava
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-911257922-79123447/ZadavaciDokumentace-911257922-79123447/
ÚP Brno - nákup spotřebního materiálu do kopírek a tiskáren 2020
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-906800887-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-906800887-79123447
Zajištění elektronické inzerce pro prodej nemovitého majetku
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-857271254-79123447/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-857271254-79123447/
Oprava omítek a fasádních prvků ve skladovém areálu v Rokytnici v Orlických hotách
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz Zadávací_ postup/N006 /20/V00015095
Zaměření a zpracování dokumentace stávajícího stavu a vypracování studie proveditelnosti
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/VestnikNEN/ZD-894822373
Výměna podlahových krytin ÚP HK
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/ N006/20/V00013517
Služby soudních znalců ÚP Brno 2020, čj. UZSVM/B/14794/2020-HSP1
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-871816843-79123447/ZadavaciDokumentace-871816843-79123447
Oceňování nemovitého majetku pro potřeby ÚZSVM ÚP Plzeň a jednotlivých OP 2020 - 2022, čj. UZSVM/P/8766/2020-HSPH
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00011267
Dodávka hygienických, čistících a dezinfekčních prostředků pro ÚZSVM, ÚP Střední Čechy - 2020, čj. UZSVM/S/866/2020-HSPH
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-V00035605
Dodávka spotřebního materiálu, příslušenství a doplňků pro reprografickou techniku a ICT pro ÚP Hrad, čj. UZSVM/H/7202/2020-HSPH
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na dodávky
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-882356230-79123447/ZadavaciDokumentace-882356230-79123447/
OP Rychnov nad Kněžnou - kanalizace, čj. UZSVM/H/7049/2020-HSPH
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-884994923-79123447/ZadavaciDokumentace-884994923-79123447/
Oceňování nemovitého majetku ÚP Střední Čechy 2020, čj. UZSVM/S/6618/2020-HSPH
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00011267
Stavebně technické posouzení a identifikace závad jednotlivých stavebních konstrukcí administrativní, čj. UZSVM/B/15914/2020-HSP1
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-887161454-79123447/ZadavaciDokumentace-887161454-79123447
Kácení stromů na náměstí v....
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/DokumentaceKaceni.pdf
Zateplení budovy A sídla ÚP Brno, číslo jednací UZSVM/B/9902/2020-HSP1
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-834856789-79123447/ZadavaciDokumentace-834856789-79123447/
Demolice stodoly Vratěnín, číslo jednací UZSVM/B/10179/2020-HSP1
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-837115675-79123447/ZadavaciDokumentace-837115675-79123447
Zajištění domovnických prací pro ÚZSVM, odbor OP Jihlava, číslo jednací UZSVM/B/3814/2020-HSP1
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-842753375-79123447/ZadavaciDokumentace-842753375-79123447/
Výměna plynových kotlů v sídle OP Hodonín, číslo jednací UZSVM/B/11913/2020-HSP1
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-845439454-79123447/ZadavaciDokumentace-845439454-79123447/
Bezbariérový výtah pro OP Kolín - zpracování projektové dokumentace, číslo jednací UZSVM/S/4972/2020-HSPH
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00007851
Ořezy a kácení stromů OP Břeclav 2020, číslo jednací UZSVM/B/12318/2020-HSP1
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Na služby
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty
Malého rozsahu
Zadávací dokumentace
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-850709116-79123447/ZadavaciDokumentace-850709116-79123447/
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.