Centrální registr administrativních budov


Centrální registr administrativních budov (CRAB) je ze zákona neveřejný informační systém veřejné správy určený k podpoře hospodárného využívání administrativních budov patřících státu nebo státem užívaných. Registr spravuje ÚZSVM, avšak data do registru zadávají samy státní instituce, které jsou garanty správnosti svých dat.


Údaje o administrativních budovách zadávané do CRAB jsou stanoveny nařízením vlády č. 41/2017 Sb. Pro každý objekt se povinně eviduje např. státem užívaná kancelářská plocha nebo počet zaměstnanců, výdaje jako hrazené nájemné, roční spotřeba elektřiny nebo studené vody. Většina údajů se vkládá pouze při prvním zaevidování objektu do systému, přičemž některé údaje systém přebírá ze stávajících registrů (např. katastr nemovitostí). Při aktualizaci dat je povinných pouze:


  • v oblasti nových užívacích vztahů 23 údajů,
  • u vykazování výdajů a příjmů maximálně 52 hodnot v roční periodě.


ÚZSVM díky údajům v CRAB např. porovnává, jaký je v obcích státem hrazený a inkasovaný nájem. Kde hrazené nájemné překročí průměrné nájemné v dané obci, či kde je naopak inkasované nájemné podprůměrné, vyzývá ÚZSVM státní instituce k nápravě. ÚZSVM pomocí dat z CRAB analyzuje průměrné výdaje na provoz a údržbu administrativních budov za celou ČR a porovnává je s údaji u jednotlivých budov. Také upozorňuje státní instituce na výdaje, které převyšují průměr zjištěný za ČR, a žádá o přijetí opatření (přesoutěžení, jednání s dodavateli o snížení plateb, atd.). ÚZSVM na základě údajů z CRAB zpracovává dislokační záměry - plány přesunu státních úřadů s cílem zvýšení efektivnosti. Větší část registru je ze zákona neveřejná. Z registru jsou generovány veřejné reporty dostupné na webu Otevřená data Ministerstva financí. Další informace jsou k dispozici zde.


Na základě smlouvy na CRAB uzavřené bývalými vedeními ÚZSVM v roce 2010 s účinností do konce roku 2019 platil ÚZSVM za systém přes 75,3 milionu korun ročně. Po slevě z tohoto smluvního plnění, která byla vyjednána ÚZSVM v roce 2016, pak 63,2 milionu korun ročně. V roce 2019 byl provoz, podpora a rozvoj CRAB přesoutěžen v otevřeném zadávacím řízení a úspora nákladů od 1. 1. 2020 dosáhla cca 90 %. 


Produkční verze CRAB je od 1. 1. 2020 dostupná na adrese https://ecrab.cz.


Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.