Sobota, 25. ledna 2020

odbor Odloučené pracoviště Liberec

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Nám. Dr. E. Beneše 26
460 01 Liberec
Kontakt

Ředitelka:
Ing. Edita Chládková
Tel.: 485 244 422
E-mail: edita.chladkova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Chládková.pdf

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Liberec

Prodej pěti pozemků na Liberecku vynesl státu téměř 170 tisíc korun

23.01.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Liberci získal prodejem několika pozemků do státního rozpočtu bezmála 170 tisíc korun.

ÚZSVM prodal pozemky získané z dodatečného dědického řízení za téměř 2 miliony korun

21.01.2020

Liberecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo ve výběrovém řízení s aukcí spoluvlastnický podíl ve výši ½ k pěti pozemkům o celkové výměře 4 564 m2 ležících v katastrálním území Proseč nad Nisou za 1 970 000 korun.

O používanou navigaci měli účastníci elektronické aukce zájem

02.01.2020

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Liberci získalo na základě rozsudku Okresního soudu v Liberci do majetku navigaci Garmin Drive Smart 60, kterou následně prodalo v elektronické aukci.

další aktuality