Středa, 29. ledna 2020

odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Ústí nad Orlicí:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Smetanova 43/1
562 16 Ústí nad Orlicí
Ředitelka:
Bc. Jana Mayerová
Tel.: 465 385 530
E-mail: jana.mayerova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Mayerová.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Ústí nad Orlicí

ÚZSVM převedl pozemek v obci Bystřec do jejího vlastnictví

09.01.2020

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Orlicí převedlo pozemek o výměře 383 m2 do vlastnictví obce Bystřec.

Povodí Labe získalo tři pozemky a spoluvlastnický podíl na dvou pozemcích pod Tichou Orlicí

08.01.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Orlicí převedl státnímu podniku Povodí Labe tři pozemky v obci Červená Voda. Na pozemcích se nachází koryto vodního toku Tichá Orlice, jehož správu Povodí Labe vykonává.

ÚZSVM zajistil s hasiči Pardubického kraje vyčištění okapů u kulturní památky

03.01.2020

Okapy zanesené zetlelým listím a jehličím způsobovaly poškození vnějších i vnitřních omítek u budovy zámku v Brandýse nad Orlicí.

další aktuality