Agenda nedostatečně identifikovaných vlastníků v Olomouckém kraji

24.05.2023

V katastru nemovitostí bylo k 1. únoru 2023 na území Olomouckého kraje evidováno 7 097 pozemků a 244 staveb bez správně zapsaného vlastníka a 6 899 nedostatečně identifikovaných osob. V případě pozemků se jedná především o ornou půdu, lesní pozemky a travní porost. Mezi budovami se pak jedná zejména o jiné stavby, garáže a zemědělské stavby. Kompletní seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků je zveřejněn na našich webových stránkách.

Počty nemovitostí a nedostatečně identifikovaných osob v rámci Územního pracoviště Ostrava a jeho odloučených pracovišť

 

       

Pozemky

Stavby

Osoby

Olomouc

2 304

  56

2 230

Přerov

3 388

147

3 335

Šumperk a Jeseník

1 405

  41

1 335

 

Příklady úspěšně vyřešených nemovitostí

 

  •  Prodeji pozemku o výměře 125 m2 v Rohli na Šumpersku nejprve předcházelo dohledání vlastníka. Po dohledání dokladů bylo zjištěno, že se jedná o konfiskovaný majetek, který připadl do vlastnictví státu, ale zápis do katastru se v minulosti neuskutečnil. Transparentní prodej nemovitosti se po úpravě zápisu uskutečnil prostřednictvím elektronického aukčního systému na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz.
  • Přerovský ÚZSVM zajistil v součinnosti se stavebním úřadem výmaz stavby v Mohelnici, která neexistovala. Stavba rodinného domu bez zapsaného čísla popisného na místě samém nestála a navíc byla zapsána na nedostatečně identifikovaného vlastníka, ÚZSVM proto o majiteli dohledal další údaje. Poté podal návrh na projednání dodatečného dědictví dalšího majetku ve vlastnictví této osoby. Mohelnice tak dořeší majetkoprávní vztahy v dané lokalitě, protože jde o pozemky pod místní komunikací a veřejnou zelení.
  • Dvě parcely v Mrklesích o výměře 6 214 m2 byly vedeny na nedostatečně identifikovatelného vlastníka. Na základě dohledaných listin se zjistilo, že původní majitel zemřel a v dodatečně projednaném dědictví však vyšlo najevo, že žádný dědic již nežije a majetek tak připadl ÚZSVM.
  • Pozemek o výměře 701 m² mezi bytovými domy v centru obce po zaniklém Oblastním bytovém podniku Šternberk koupila obec Lutín v elektronické aukci. V rámci likvidace v roce 1997 nebyl tento majetek vypořádán. ÚZSVM nejprve musel dohledat, že stát se vlastníkem pozemku stal na základě znárodnění v roce 1945.
  • U šesti pozemků u Lošovského potoka u Bukovan byli u každého z nich vedeni jako vlastníci spoluvlastnického podílu 1/25 stát a také fyzická osoba. ÚZSVM prověřil veškerou dostupnou dokumentaci k pozemkům od roku 1948 a dohledal skutečného vlastníka, kterým je stát.
  • ÚZSVM rozklíčoval vlastnictví bezprizorní stavby na pozemku společnosti VHS SITKA, s.r.o. Původním majitelem byla soukromá osoba, které byl pozemek zkonfiskován. Stavba nakonec zůstala zapsána na zaniklé státní Vodovody a kanalizace. Jde tedy o nově dohledaný státní majetek.
  • Pátrání v archivech Fondu národního majetku vedlo k dohledání vlastníka orné půdy v Senicích na Hané. Majitelem bylo zaniklé Rolnické mlékařské družstvo pro Příkazy a okolí. Pozemky nakonec nebyly privatizovány a šetření prokázáno, že od roku 1953 byly ve vlastnictví státu. Nyní budou nabídnuty k převzetí Státnímu pozemkovému úřadu.
  • ÚZSVM řešil na Olomoucku koncem roku na 83 případů nemovitostí jako jsou chaty, domy nebo garáže s nedostatečně identifikovaným vlastníkem. Mezi nimi odhalil sedm neexistujících staveb nebo zbořenišť. Na základě šetření v terénu a stanovisek příslušných stavebních úřadů je potom stavba vymazána z evidence v katastru nemovitostí.
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.