Agenda nedostatečně identifikovaných vlastníků ve Středočeském kraji

24.05.2023

V katastru nemovitostí bylo k 1. únoru 2023 na území Středočeského kraje evidováno 30 205 pozemků a 489 staveb bez správně zapsaného vlastníka a 28 701 nedostatečně identifikovaných osob. V případě pozemků se jedná zejména o ornou půdu, travní porosty a lesní pozemky. Mezi budovami se pak jedná zejména o rekreační objekty, rodinné domy a jiné stavby. Kompletní seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků je zveřejněn na našich webových stránkách.

Počty nemovitostí a nedostatečně identifikovaných osob v rámci Územního pracoviště Střední Čechy a jeho odloučených pracovišť

                                                                                                                             

 

Pozemky

Stavby

Osoby

Stř. Čechy

5 768

140

5 860

Benešov

3 608

  56

3 496

Beroun

5 100

134

4 521

Kolín

9 415

  71

7 958

Ml. Boleslav

3 054

  17

3 312

Příbram

3 260

  71

3 554

 

Příklady úspěšně vyřešených nemovitostí

 

  • ÚZSVM v Benešově se podařilo v rámci přezkumu neúplných zápisů v katastru nemovitostí dohledat v loňském roce listiny k bývalému Votickému kulturnímu domu z roku 1955. Na jejich základě bude teď možné chybu z devadesátých let napravit a Votice budou moci budovu, která je hojně využívaná pro činnost spolků, schůzky dětí nebo jako učebna autoškoly, řádně užívat.
  • V letošním roce se pak podařilo zlegalizovat také stavbu votického sportovního areálu z roku 1974, rozšířenou v 90. letech minulého století o klubovnu a v roce 2006 o sociální zařízení, skladové a občerstvovací prostory. ÚZSVM se podařilo dohledat všechny listiny potřebné k legalizaci stavby, včetně věcného břemene z roku 1924.
  • ÚZSVM ve Středních Čechách pomohl Měchenicím vyřešit problém při výstavbě uliční větve tlakové kanalizace přes pozemek nedostatečně identifikovaného vlastníka. Toho se podařilo identifikovat a dohledat i příbuzné, kteří připadali v úvahu jako její dědicové. K soudu pak byla podána žádost o dodatečné projednání dědictví po této osobě a zajištění navazujících dědických řízení. Z nich by měl vzejít skutečný vlastník pozemku, s nímž budou Měchenice moci vstoupit do jednání.
  • ÚZSVM převedl Středočeskému kraji pozemek pod silnicí v Dobrovízi. Převodu však předcházelo nesnadné pátrání po originálu Souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu. To trvalo bezmála pět let, ale doklad z roku 1999 se nakonec podařilo s velkým úsilím a také díky neúnavnému pátrání středočeských kolegů v archivních složkách řady dnes již zaniklých institucí dohledat.
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.