Agenda nedostatečně identifikovaných vlastníků ve Zlínském kraji

24.05.2023

V katastru nemovitostí bylo k 1. únoru 2023 na území kraje Vysočina evidováno 18 836 pozemků a 204 staveb bez správně zapsaného vlastníka a 13 792 nedostatečně identifikovaných osob. V případě pozemků se jedná zejména o ornou půdu, lesní pozemky a travní porosty. Mezi budovami se pak jedná zejména o garáže či zemědělské a jiné stavby. Kompletní seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků je zveřejněn na našich webových stránkách.

Počty nemovitostí a nedostatečně identifikovaných osob v rámci odloučených pracovišť

 

 

Pozemky

Stavby

Osoby

Kroměříž

4 492

58

4 554

Uherské Hradiště

7 479

43

4 301

Zlín

4 265

49

2 954

Vsetín (v N. Jičíně)

2 600

54

1 983

 

Příklady úspěšně vyřešených nemovitostí

 

  • ÚZSVM vyřešil pozemky v zahrádkářské osadě „Stará Hora“ v Kunovicích. Původní majitelka se narodila v roce 1828 a údajně odcestovala do USA. Poté se informace o ženě nepodařilo dohledat. Na základě rozhodnutí soudu byla proto prohlášena za mrtvou. Nezanechala žádné dědice, její majetek tudíž připadl státu. Nemovitosti byly následně prodány v elektronické aukci za 398 000 Kč.
  • ÚZSVM získal podíly na šesti pozemcích v katastrálním území Uherský Brod po dvou ženách židovského původu. Zbývající podíl na těchto pozemcích připadl státu nedávno, a to díky aktivitě pracovníků ÚZSVM v Uherském Hradišti při dohledávání listin k tzv. nedostatečně identifikovanému vlastníkovi. Z nabývacích titulů bylo zřejmé, že se jedná o bratra židovských žen, který žil v Kfar Saba v Izraeli, kde zemřel v roce 1994. Na podnět ÚZSVM bylo zahájeno u Okresního soudu v Uherském Hradišti dědické řízení, ve kterém soud rozhodl, že se jedná o majetek bez zákonných dědiců, a tak připadl státu.
  • ÚZSVM se během dvou let podařilo vyřešit správné vlastníky 318 pozemků v Želechovicích nad Dřevnicí, Lípě nad Dřevnicí a Klečůvce. Na základě doloženého přehledu vlastnictví a jiných věcných práv se podařilo změnit zápis vlastnického práva z dosavadní Lesní singulární společnosti na nově vzniklou Lesní singulární společnost Lípa.
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.