Celkem 55 příhozů zvýšilo nejnižší podání o dalších 320 %

15.09.2021 - Teplice

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Teplicích se podařilo prodat pozemek hned v prvním kole elektronické aukce, za který ÚZSVM získal do státního rozpočtu částku 261 000 Kč.

Předmětem prodeje byl pozemek o výměře 3 600 m2 ležící v katastrálním území Červený Újezd u Mukova. V katastru nemovitostí je evidovaný jako ostatní plocha, neplodná půda. Pozemek je volný, nezastavěný s trvalými porosty a je součástí volně přístupné krajiny. Jedná se o území krásné přírodní lokality a Chráněné krajinné oblasti Českého středohoří. Pozemek je přístupný přímo z místní silnice. Na pozemku rostou porosty nelesního charakteru, např. zde najdeme smíšený porost starých ovocných stromů, listnatých stromů a náletových dřevin keřovitého charakteru. Dle územního plánu se pozemek nachází na ploše se způsobem využití louky, pastviny, trávníkové porosty.

 

ÚZSVM získal pozemek na základě rozhodnutí Státního pozemkového úřadu. O pozemek projevila veřejnost zájem hned v prvním kole aukce. Nejnižší podání bylo stanoveno ve výši 62 200 Kč. Do aukce se přihlásilo celkem 10 uchazečů, potřebnou kauci složilo 9 z nich. Samotné aukce se pak aktivně zúčastnili 3 účastníci, kteří se v průběhu aukce vzájemně přehazovali a dohromady učinili 55 příhozů. Nejvíce příhozů padlo v poslední hodině aukce, a to celkem 36. Nakonec vyhrál účastník aukce, který přihodil na vítězných 261 000 Kč a stal se tak po zaplacení kupní ceny novým majitelem tohoto pozemku. Díky aukci tak došlo k navýšení nejnižšího podání o dalších 319,61 %.

Přílohy: TP-06 - Červený Újezd u Mukova.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.