Dědicové se přihlásili včas

24.01.2023 - Plzeň

ÚZSVM nabyl usnesením soudu třetinové spoluvlastnické podíly ke čtyřem zemědělským pozemkům. Před jejich prodejem se však přihlásila potencionální dědička podílů. ÚZSVM proto prověřil příslušné doklady a následně majetek vydal oprávněným dědicům.

Třetinové podíly na čtyřech pozemcích u Radnice u Rokycan získal stát jako domnělou odúmrť. Protože po dříve zemřelých spoluvlastnících vlastnil stát i zbylé podíly, ÚZSVM se rozhodl nepotřebné pozemky prodat v transparentní elektronické aukci.

Na základě seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků, zveřejněného na obecní vývěsce, se ÚZSVM v Plzni ještě před jejím vyhlášením přihlásila vnučka zemřelého majitele podílů.

Postupným prověřováním rodové posloupnosti bylo z příslušných matrik, archivů a evidence ministerstva vnitra dohledáno dalších pět dědiců, kterým byl tento majetek vydán.

 

 

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Jde tedy o majetek po zemřelém, který nezanechal závěť a zemřel bez dědiců. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu a je dána pravomocným usnesením soudu.   

Přílohy:Radnice ppč. 1735_5.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.