Hanácká kasárna – výjimečný areál v historickém centru Olomouce

01.10.2021 - Olomouc

Historicky největší prodej nemovitosti ÚZSVM na území Moravy a aktuálně také nabídka s nejvyšší minimální cenou, která je zveřejněn na webu www.nabidkamajetku.cz. Pro jedinečný areál Hanáckých kasáren v Olomouci hledáme nového vlastníka v druhém kole výběrového řízení s elektronickou aukcí.

 

Historie

Historie objektu úzce souvisí s vojenskou historií Olomouce. V souvislosti s válkami o tzv. rakouské dědictví byla sice z rozkazu Marie Terezie ve městě Olomouc vybudována tehdy moderní bastionová polygonní pevnost s množstvím redut a předsunutých pevnůstek, včetně korunní hradby, ale nejstarší vojenská nemocnice byla situována mimo tento systém v Klášterním Hradisku. Právě s ohledem na její lokaci vně pevnosti, bylo později císařem Ferdinandem I. rozhodnuto o vybudování záložní vojenské nemocnice uvnitř města pro případ jeho obléhání. Stavba byla vybudována kolem roku 1840. V areálu byla zbudována také kaple sv. Jana Křtitele, která dodnes představuje dominantu nádvoří. Stavba je významným urbanistickým prvkem města a ukázkou klasicistního vojenského stavitelství s ojedinělou stavební i armádní historií.

 

Užitná plocha budovy přesahuje 19 000 m2. Jedinečnost stavby lze spatřovat mimo jiné v unikátním řešení odvětrání svislých stavebních konstrukcí prostřednictvím podzemního tunelu, který navazuje na světlíky, tzv. anglické dvorky. Tento systém zabezpečuje stavbu proti vzlínání zemní vlhkosti.

 

Objekt, který tvoří čtyřkřídlá budova a který je zároveň kulturní památkou, převzal ÚZSVM na základě usnesení vlády v roce 2017 od Ministerstva obrany. Vláda pak v roce 2020 schválila jeho prodej.

 

Informace o prodeji

Elektronická aukce Hanáckých kasáren s minimální vyhlašovanou cenou 262 milionů korun bude zahájena 2. listopadu v 10 hodin a potrvá do 3. listopadu do 10 hodin. Zájemci musí před začátkem aukce (tj. do 1. listopadu) složit kauci ve výši 27 milionů korun. Aby aukce přinesla vítěze, musí v ní zájemci učinit alespoň jeden příhoz. První příhoz musí být nejméně ve výši minimální vyhlašované ceny, tedy 262 milionů korun. Další příhozy musí částku navýšit minimálně o 100 tisíc korun. Veřejnost může průběh elektronické aukce sledovat online na webu www.nabidkamajetku.cz.

 

Prohlídka nemovitosti pro zájemce je možná po předchozí e-mailové registraci. Kontaktní údaje a další podrobnosti k prodeji naleznete zde.

 

Videoprezentaci areálu naleznete zde.

Více informací, jak se registrovat a zúčastnit aukce naleznete zde.

Přílohy: DSC02458.jpg 21 místnost.jpg DSC02389.jpg DSC02418.jpg 1 budova HK.jpg DSC02411.jpg 0 letecké foto Hanácká.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.