Hanácká kasárna – výjimečný areál v historickém centru Olomouce

04.07.2024 - Olomouc

Historicky největší prodej nemovitosti ÚZSVM na území Moravy. Pro jedinečný areál Hanáckých kasáren v Olomouci hledáme nového vlastníka ve výběrovém řízení s elektronickou aukcí na www.nabidkamajetku.cz

 

Historie

Historie objektu úzce souvisí s vojenskou historií Olomouce. V souvislosti s válkami o tzv. rakouské dědictví byla sice z rozkazu Marie Terezie ve městě Olomouc vybudována tehdy moderní bastionová polygonní pevnost s množstvím redut a předsunutých pevnůstek, včetně korunní hradby, ale nejstarší vojenská nemocnice byla situována mimo tento systém v Klášterním Hradisku. Právě s ohledem na její lokaci vně pevnosti, bylo později císařem Ferdinandem I. rozhodnuto o vybudování záložní vojenské nemocnice uvnitř města pro případ jeho obléhání. Stavba byla vybudována kolem roku 1840. V areálu byla zbudována také kaple sv. Jana Křtitele, která dodnes představuje dominantu nádvoří. Stavba je významným urbanistickým prvkem města a ukázkou klasicistního vojenského stavitelství s ojedinělou stavební i armádní historií.

 

Užitná plocha budovy přesahuje 19 000 m2. Jedinečnost stavby lze spatřovat mimo jiné v unikátním řešení odvětrání svislých stavebních konstrukcí prostřednictvím podzemního tunelu, který navazuje na světlíky, tzv. anglické dvorky. Tento systém zabezpečuje stavbu proti vzlínání zemní vlhkosti.

 

Památkově chráněný objekt z 19. století, který tvoří čtyřkřídlá budova, převzal ÚZSVM na základě usnesení vlády v roce 2017 od Ministerstva obrany. Vláda pak v roce 2020 schválila jeho prodej. Stavba je významným urbanistickým prvkem města a ukázkou klasicistního vojenského stavitelství s ojedinělou stavební i armádní historií.

 

ÚZSVM v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině poskytl na základě výpůjčky Olomouckému kraji prostory historické budovy Hanáckých kasáren za účelem zřízení a provozování KACPU, a to po celou dobu, kdy tento provoz zajišťoval právě Olomoucký kraj. Objekt Hanáckých kasáren byl následně užíván Správou uprchlických zařízení pro potřeby KACPU až do konce ledna letošního roku.

 

Informace o prodeji

Elektronická aukce Hanáckých kasáren s minimální vyhlašovanou cenou 111 milionů korun bude zahájena 30. července 2024 v 10 hodin a potrvá do 31. července 2024 do 10 hodin. Do elektronické aukce se může přihlásit každý, kdo splní podmínky a před jejím začátkem (tj. do 29. července 2024) složí kauci ve výši 15 milionů korun.

 

Aby aukce přinesla vítěze, musí v ní zájemci učinit alespoň jeden příhoz. První příhoz musí být nejméně ve výši minimální vyhlašované ceny, tedy 119 milionů korun. Další příhozy musí částku navýšit minimálně o 100 tisíc korun. Veřejnost může průběh elektronické aukce sledovat online na webu www.nabidkamajetku.cz.

 

V případě úspěšného výběrového řízení ÚZSVM umožní Olomouckému kraji, městu Olomouc nebo Univerzitě Palackého v Olomouci tzv. „dorovnání“ nejvyšší nabídky ve výběrovém řízení.

 

Prohlídka nemovitosti pro zájemce je možná po předchozí e-mailové registraci. Kontaktní údaje a další podrobnosti k prodeji naleznete zde.

 

Videoprezentaci areálu naleznete zde.

Více informací, jak se registrovat a zúčastnit aukce naleznete zde.

Přílohy:DSC02458.jpg21 místnost.jpgDSC02389.jpgDSC02418.jpg1 budova HK.jpgDSC02411.jpg0 letecké foto Hanácká.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.