Kontakty pro mimořádné události a pro zajištění bezpečnosti objektů

Kontaktní spojení pro případ mimořádných událostí a pro zajištění bezpečnosti objektů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v mimopracovní době

V rámci ÚZSVM je zaveden institut „Zajištění bezpečnosti objektů ÚZSVM a zabezpečení dosažitelnosti zaměstnanců pro řešení mimořádných událostí“, v rámci kterého je v mimopracovní době:

 

v pracovní dny: od 18.00 do 06.30 hod.;

soboty, neděle, svátky: nepřetržitě,

 

určen jednotný kontakt pro uvedené případy (zejména ve vztahu k nemovitému majetku České republiky, který je ve správě ÚZSVM) následovně:

 

telefon: +420 736 479 612

e-mail: dosah@uzsvm.cz

 

V pracovní době kontaktujte příslušné územní pracoviště. Kontakty naleznete zde.

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.