Kravaře a Zahrádky mají nové pozemky

12.04.2024 - Česká Lípa

Kravaře a Zahrádky získaly od českolipského pracoviště ÚZSVM zdarma několik pozemků.

Tři nové pozemky s celkovou rozlohou 170 m2 převedl Úřad bezúplatně obci Kravaře. Největší z těchto parcel o rozloze 124 m2 tvoří nezpevněnou komunikaci v obci a zajišťuje přístup k nemovitostem různých majitelů. ÚZSVM majetek převzal od zrušeného Okresního úřadu Česká Lípa. Dva menší pozemky s výměrami 16 a 30 m2 tvoří úzkou zatravněnou uličku mezi oplocenou zahradou a dalšími nemovitostmi. Navazuje na veřejnou plochu v majetku obce. ÚZSVM tento majetek ležící v CHKO České středohoří převzal jako nepotřebný od Agentury ochrany přírody a krajiny.

 

Obec Zahrádky získala formou bezúplatného převodu podlouhlý svažitý pozemek s rozlohou 437 m2. Tvoří částečně zpevněnou komunikaci vedoucí k nemovitostem různých majitelů. Obec o převod cesty požádala z důvodu její opravy.

 

Tento pozemek byl dříve evidován na dnes již neexistující organizaci Státní statek Zákupy. Tehdy se ještě jednalo o dva pozemky vedené ve zjednodušené evidenci o výměře 414 a 335 m2 v Srní u České Lípy. ÚZSVM je na základě ohlášení přepsal do svého majetku, aby s nimi mohl stát dále nakládat. Po ohlášení pak z důvodu změny číslování a změny výměr obnovou katastrálního operátu vznikl nový jediný pozemek o výměře 437 m2 v katastru Zahrádky u České Lípy.

Přílohy:ČL-01 - Kravaře v Čechách.jpgČL-01 - Kravaře v Čechách2.jpgČL-01 - Zahrádky u České Lípy.jpgČL-01 - Zahrádky u České Lípy2.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.