Města a obce na Chomutovsku získaly zdarma pozemky pod komunikacemi

10.06.2022 - Chomutov

ÚZSVM v Chomutově převedl několika smlouvami o bezúplatném převodu do vlastnictví města Kadaň, Mašťov, Vejprty a obce Perštejn dohromady 10 pozemků nacházejících se převážně pod komunikacemi ve vlastnictví těchto měst.

Převodem pozemků v celkové hodnotě 66 339 Kč došlo nejen ke sjednocení vlastníka pozemku s vlastníkem komunikace, ale bylo tím také umožněno městům lépe vykonávat vlastnická práva při správě a údržbě těchto komunikací.

 

Nejvíce pozemků pod místními komunikacemi IV. třídy nově nabylo město Kadaň. Městu bylo převedeno 6 pozemků o celkové výměře rovných 800 m2, pozemky leží pod chodníky přímo ve městě v ulici Chomutovská a bezprostředně navazující na pozemky v majetku města. ÚZSVM je získal převážně po ukončení činnosti Okresního úřadu Chomutov, pouze jediný a také nejmenší pozemek o výměře 1 m2 převzal ÚZSVM na základě souhlasného prohlášení od Státního pozemkového úřadu.

 

Pozemek pod místní komunikací o výměře 102 m2 ležící v katastrálním území Dobřenec je nyní ve vlastnictví města Mašťov. I tento pozemek převzal ÚZSVM na základě souhlasného prohlášení od Státního pozemkového úřadu, protože pozemek nesplňoval podmínky zákona o půdě.

 

Město Vejprty si na svůj list vlastnictví nově připsalo pozemek o výměře 18 m2 ležící v katastrálním území Vejprty. Na části pozemku leží veřejná komunikace – chodník, část pozemku tvoří veřejná zeleň. Prověřením minulosti tohoto pozemku bylo zjištěno, že původní pozemková parcela, ze které dnešní pozemek vznikl, byla vedena jako stavební plocha, která byla předmětem konfiskace a následně zařazena do přídělu pro Národní pozemkový fond.

Nejmenší pozemky získala nově obec Perštejn. Pozemky o výměře 1 a 8 m2 leží v katastrálním území Černýš, jsou zatravněné a navazují na pozemky obce. Vznikly oddělením od velkého silničního pozemku ve vlastnictví ŘSD ČR. Tyto oddělené pozemky již ŘSD ČR nepotřebovalo ke své činnosti, proto je jako nepotřebný majetek předalo do vlastnictví ÚZSVM.  

Přílohy:CV-03 - Kadaň 2.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.