Obce na Lounsku zakoupily nemovitý majetek potřebný pro rozvoj obce

13.09.2021 - Louny

Obec Koštice a město Blšany zakoupily ÚZSVM v Lounech nemovitý majetek, který bude v budoucnu sloužit široké veřejnosti v obci a okolí.

Obec Koštice získala do svého vlastnictví dva pozemky o celkové výměře 620 m2 ležící v katastrálním území Koštice. Jedná se o veřejně přístupné pozemky na okraji zastavěného území obce v blízkosti sportoviště, pozemky jsou bez porostu. Navazují na pozemky obce, na kterých se nachází fotbalové hřiště a na pozemky TJ Sokol Koštice. Obec požádala o převod těchto pozemků do svého vlastnictví a hodlá tak rozšířit a podpořit sportovní aktivity v obci. Obec za pozemky zaplatila kupní cenu ve výši 18 730 Kč.

 

Město Blšany získalo do svého vlastnictví pozemek o výměře 811 m2 se stavbou občanské vybavenosti ležící v katastrálním území Blšany. Pozemek s jednopodlažní stavbou se nachází mimo zastavěné území obce a je přístupný po částečně zpevněné komunikaci. Jedná se o stavbu bývalé vodárny, která byla v minulosti využívána k čerpání vody z nedalekého rybníka. Dnes již tato stavba neslouží svému účelu, technologie byla z budovy odstraněna. Město Blšany požádalo o přímý prodej těchto nemovitostí s cílem využít stavbu ke skladovacím účelům pro krmivo pro zvěř a činnosti místního mysliveckého sdružení. V budoucnu chce město zbudovat na pozemku odpočinkové místo v rámci vycházkového okruhu kolem města.

 

Pozemek získal ÚZSVM na základě rozhodnutí Státního pozemkového úřadu. ÚZSVM tak nejdříve musel dohledat doklady k této stavbě, aby mohla být řádně zapsána na list vlastnictví. Požádal tedy několik příslušných úřadů, zda ve svých archivech neevidují doklady k této stavbě. O spolupráci byly požádány např. Katastrální pracoviště Žatec, město Blšany nebo město Podbořany. Ke stavbě však nikde nebyly dohledány žádné doklady. Existenci stavby tak nakonec osvědčil Stavební úřad Městského úřadu Podbořany s tím, že se jedná o stavbu občanské vybavenosti – zařízení čerpací stanice a vodárny. Lounský ÚZSVM tak mohl ohlášením zapsat stavbu do evidence katastru nemovitostí a pokračovat prodeji městu Blšany. Město pozemek se stavbou nakonec získalo za kupní cenu ve výši 207 200 Kč.

Přílohy: LN-06 - Koštice.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.