Obec Lukavice získala pozemek vedle řeky Kněžná

27.03.2024 - Rychnov nad Kněžnou

ÚZSVM v Rychnově nad Kněžnou převedl bezúplatně pozemek, který se nachází vedle řeky Kněžná.

Jedná se o odlehčovací koryto vodního toku, které bylo součástí dnes již nefunkčního a zaniklého vodního díla navazující na bývalý náhon, kterým byla voda převáděna na bývalý mlýn.

O pozemek projevila zájem obec Lukavice z důvodu možnosti jeho využití v případě naplnění koryta řeky Kněžné, v rámci protipovodňových opatření.

Majetek nabyl československý stát do vlastnictví ústavním zákonem z roku 1948.

 

Přílohy:Lukavice.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.