Obyvatel Krče poděkoval ÚZSVM za opravu chodníku

30.05.2023 - v hlavním městě Praze

Pražský ÚZSVM obdržel podnět na poškozený chodník v Krči od občana, podle kterého bylo již nebezpečné místem procházet. ÚZSVM zajistil opravu. Autor podnětu se poté ozval znovu, aby úřadu poděkoval.

Chodník zajišťuje průchodnost mezi bytovými domy a autobusovou zastávkou. Vlastnictví chodníku není zcela vyjasněno, ÚZSVM obeslal s dotazem hlavní město Prahu a také archiv stavebního úřadu. V zájmu minimalizování možností případných úrazů chodců nicméně úřad zajistil opravení propadů zámkové dlažby.

 

Muž, který podnět poslal, poté zaslal úřadu upřímné poděkování všem, kteří se na akci podíleli.

Přílohy:foto 1.pngfoto 2.jpgfoto 3.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.