Opava získala zdarma 11 pozemků

15.04.2024 - Opava

Opava získala od ÚZSVM zdarma 11 pozemků na sídlišti Kateřinky-západ. Celková účetní hodnota převedeného majetku přesáhla 2,6 milionu korun.

Pozemky s celkovou výměrou 5 530 m2 tvoří místní komunikace nižších tříd a Opava dříve provedla revitalizaci dané oblasti.

 

Převodem došlo ke sjednocení vlastnictví pozemků staveb silnic a tím došlo k vytvoření lepších podmínek pro zajištění provozu a údržby.

Celá Opava je územím s archeologickými nálezy, což je důležité z hlediska ochrany kulturního dědictví. Převod umožní městu plánovat a řídit rozvoj této lokality tak, aby byla zachována nejen její ekologická, ale i kulturní hodnota.

 

Pozemky ÚZSVM získal v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.

Přílohy:foto 2880_3.jpgfoto 2914.jpgfoto 2977.jpgfoto 2984.jpgfoto 3035_60.jpgfoto 3035_68.jpgfoto 3046.jpgfoto 3046a.jpgfoto 3203,3204.jpgfoto 3210.jpgfoto 3212.jpgortofotomapa 2880_3.jpgortofotomapa 2914.jpgortofotomapa 2977.jpgortofotomapa 2984.jpgortofotomapa 3035_60.jpgortofotomapa 3035_68.jpgortofotomapa 3046.jpgortofotomapa 3203, 3204, 3210, 3212.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.