Po dohledání minulosti převedl ÚZSVM pozemky zdarma obci

13.11.2023 - Chomutov

Louka u Litvínova převzala od chomutovského ÚZSVM zdarma do svého majetku dva pozemky. Oba dva byly v minulosti evidované na dnes již neexistující státní organizace.

První rovinatý, volně přístupný pozemek s výměrou 145 m2 leží v zastavěné části obce v ulici Sokolovská u kulturního domu. Jde o uličku mezi domy, kterou obyvatelé využívají jako stezku vedoucí do blízkého lesa, k rybníku nebo k bývalému Dolu Pluto II. Část pozemku je pod asfaltovou cestou, část je zatravněná a obec se o pozemek stará.

 

V katastru nemovitostí byl pozemek původně v evidenci neznámých vlastníků. ÚZSVM tak provedl podrobné majetkoprávní šetření a zjistil, že pozemek vznikl ze dvou původních parcel. V pozemkové knize byly oba od roku 1955 evidovány na československý stát – Restaurace a jídelny v Mostě. Tento státní podnik byl v roce 1995 vymazán z obchodního rejstříku. Další archivní listiny o převodu na jiný subjekt nalezeny nebyly, jde tak o dohledaný majetek státu.

 

Druhý převedený pozemek má rozlohu 76 m2 a leží v zastavěné části obce. Je volně přístupný a slouží jako příjezdová cesta k rodinným domům. Zčásti leží pod asfaltovou cestou, zbylou část pokrývá zámková dlažba veřejného chodníku.

 

I v tomto případě bylo nejprve nutné najít neznámého vlastníka pozemku. Z poskytnutých dokumentů a archiválií vyplynulo, že je tvořen původní parcelou, která byla od roku 1960 ve správě československého státu – Městského národního výboru v Litvínově. Další písemnosti dokládající převod se nenalezly, opět se tedy jednalo o dohledaný státní majetek.

Přílohy:CV-10 - Louka u Litvínova.jpgCV-10 - Louka u Litvínova2.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.