Podařilo se nalézt spoluvlastníka orné půdy

23.06.2022 - Svitavy

ÚZSVM ve Svitavách se podařilo dohledat spoluvlastníka více než 8 000 m² pozemků.

Celkem 8 324 m² orné půdy, 363 m² polních cest a 388 m² stavebních pozemků v obci Dolní Újezd má po 89 letech dohledaného spoluvlastníka.

Vlastníkem je muž, který byl chalupníkem v Dolním Újezdě a spoluvlastnický podíl k pozemkům koupil v roce 1921. Tento nedostatečně identifikovaný vlastník je současně i spoluvlastníkem tří stavebních pozemků, které se nachází v areálu zemědělského družstva Dolní Újezd a jsou zastavěny zemědělskými stavbami.

Zaměstnancům ÚZSVM ve Svitavách se díky spolupráci se Státním oblastním archivem v Zámrsku a s obcí Dolní Újezd podařilo dohledat informace, na jejichž základě bylo možné podat podnět k zahájení dodatečného dědického řízení.

Soudem stanovený notář v současné době pátrá po dědicích. Pokud nebudou dědici nalezeni, připadne celý majetek ÚZSVM.

Nemovitosti s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem – jedná se o nemovitosti, u kterých v katastru nemovitostí není dostatečně určitě uveden jejich vlastník. Zejména to jsou případy, kdy nemovitost vedená v katastru nemovitostí nemá zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví) a dále nemovitosti vlastníků, kteří v katastru nemovitostí uvedeni sice jsou, ale zápis neumožňuje jejich dostatečnou identifikaci.

Přílohy:Na Svitavsku se podařilo dohledat spoluvlastníka více než 8 000 m2 orné půdy  .JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.