Pozemky z odúmrti zůstanou ve vlastnictví státu

04.05.2022 - Klatovy

Klatovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získalo celkem šest pozemků v katastrálním území Petrovice u Sušice. Jednalo se převážně o zemědělskou půdu a dále o vodní plochu, vše v celkové výměře 5 838 m2.

Do vlastnictví státu připadl tento majetek na základě dodatečného projednání pozůstalosti po muži, který se narodil v roce 1916. Veškerý majetek nabyl po své matce jako jediný žijící potomek. V roce 1978 zemřel svobodný a bezdětný v psychiatrické nemocnici v Dobřanech. Z obsahu původního dědického spisu bylo zjištěno, že muž nezanechal závěť ani dědice. Pozemky získal tedy stát jako tzv. odúmrť. 

 

Veškeré pozemky se nacházejí v extravilánu obce Perovice u Sušice, nedaleko vesničky Vojetice. Rozkládají se v podhůří Šumavy, na okraji Přírodního parku Kochánov. Většina z nich je užívána k zemědělským účelům a bude převedena do majetku Státního pozemkového úřadu. Vodní plochu převezme státní podnik Lesy ČR, který je správcem místního vodního toku. Veškerý majetek tedy i nadále zůstane ve vlastnictví státu. 

Přílohy:IMG_4053.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.