Pracovníci ÚZSVM podali devatenáct podnětů na dodatečné projednání majetku po nedostatečně identifikovaných vlastnících

03.05.2021 - Domažlice

ÚZSVM v Domažlicích podal v prvním čtvrtletí letošního roku celkem sedmnáct návrhů na dodatečné projednání dědictví majetku nedostatečně identifikovaných vlastníků v zastoupení fyzických osob a dva podněty na dodatečné projednání dědictví v zastoupení právního zástupce ÚZSVM, neboť se jedná o odúmrť.

Návrhy na dodatečné projednání dědictví byly podány převážně u Okresního soudu v Domažlicích, dále pak u Okresního soudu v Lounech, Okresního soudu v Klatovech, Okresního soudu v Karlových Varech, Okresního soudu Plzeň-město a Obvodního soudu pro Prahu 4.

 

Šetření byla dokončena ve spolupráci s Katastrálními úřady, Státním oblastním archivem, příslušnými soudy a obecními úřady. Bylo vyřešeno celkem 89 položek vedených v evidenci nedostatečně identifikovaných vlastníků. 

 

V případě podaných návrhů na dodatečné projednání dědictví právním zástupcem ÚZSVM, se zjistilo, že se jedná o spoluvlastnické podíly k pozemkům zapsaných v na paní A.K., které se nachází v katastrálních územích Klíčov u Mrákova a Mrákov. Po ukončení jednání přejde majetek do vlastnictví státu.

 

Nedostatečně identifikovaného vlastníka má nemovitost buď v případě, že nemá zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví), nebo vlastníka v katastru sice zapsaného má, ale zápis neumožňuje jeho dostatečnou identifikaci. Většina zápisů tohoto druhu v katastru nemovitostí pramení ze situace před rokem 1989, kdy se katastr nemovitostí neudržoval řádně a v určitém období dokonce nebyl veden vůbec. Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti nejpozději do 31. 12. 2023, uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem a tento majetek přejde na stát.

Přílohy: 575.png
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.