Právník/právnička oddělení Právního jednání a auditu odboru Právních služeb

13.10.2021 - České Budějovice

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) hledá vhodné kandidátky a kandidáty na pozici

 

právník/právnička oddělení Právního jednání a auditu odboru Právních služeb

 

požadavky na uchazeče:

 

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo

vhodné i pro absolventy (diplom při nástupu do pracovního poměru nutný)

vysoká odbornost a profesionalita

výborná znalost občanského práva a právních předpisů upravujících činnost Úřadu (např. zákon č. 219/2000 Sb., zákon č. 201/2002 Sb., zákon č. 134/2016 Sb.)

samostatnost, spolehlivost, komunikační schopnosti, pečlivost, loajalita

zkušenosti ve státní správě nebo samosprávě v oblasti majetkoprávní výhodou

znalost práce s PC (MS Office)

řidičské oprávnění skupiny B výhodou

státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu; který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru

trestní bezúhonnost

splnění podmínek ustanovení § 17 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 201/2002 Sb.

 

charakteristika pracovního místa:

 

vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek nebo stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů včetně případného řešení věcně a právně složitých případů

vypracovávání smluv

zajišťování právních auditů všech úkonů právní povahy pro Územní pracoviště, včetně Odloučených pracovišť

specializovaná odborná činnost v oblasti majetkoprávní a restituční

metodická činnost v oblasti majetkoprávní

komplexní koordinace postupů veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek za používání různých druhů zadávacího řízení

zpracovávání návrhů podání k soudům, správním úřadům a jiným orgánům

zajišťování auditu smluv veřejných zakázek malého rozsahu

členství v komisích, pracovních skupinách a poradních orgánech

 

Platové zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Předpokládaný nástup: dle dohody, pracovní poměr na dobu určitou 1 roku s možností změny na dobu neurčitou

Místo výkonu práce: České Budějovice

Pracovní místo je vhodné i pro osoby se zdravotním postižením.

 

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem, podrobným popisem praxe a motivačním dopisem zasílejte do 25. října 2021 na adresu:

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Územní pracoviště České Budějovice

Dana Němcová

Prokišova 1202/5

371 03 České Budějovice

nebo na e-mail: dana.nemcova@uzsvm.cz

předmět e-mailu: VŘ právník

nebo využijte formuláře níže.

 

Upozornění:

Úřad si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří nebudou vybráni na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového rozhodnutí. Úřad si dále vyhrazuje právo nepřijmout žádného z uchazečů.

Od: 13. 10. 2021

Do: 26. 10. 2021

Mám zájem
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.