Referent/referentka oddělení Dislokační metodiky odboru Strategických investic

12.07.2021 - Ústředí a Útvary generálního ředitele

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových hledá vhodné kandidátky a kandidáty na pozici

 

referent/referentka oddělení Dislokační metodiky odboru Strategických investic

 

požadavky na uchazeče:

 

vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu

orientace a zkušenosti v problematice evropských strukturálních fondů (OPŽP apod.)

zkušenosti s vypracováváním plánů investic nebo energetickým managementem

všestranná praxe a dovednosti získané ve státních organizacích nebo územních samosprávných celcích výhodou

všeobecné ekonomické a právní povědomí

schopnost analytického i koncepčního myšlení

znalost práce s PC (MS Office, internet)

analytické a komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, pečlivost

státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu; který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru

trestní bezúhonnost

splnění ustanovení § 17 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 201/2002 Sb.

 

charakteristika pracovního místa:

 

provádí identifikaci příležitostí financování potřeb ÚZSVM a analyzuje možnosti jejich implementace do podmínek ÚZSVM

navrhuje, zajišťuje, metodicky řídí a kontroluje realizaci projektů s možností financování z fondů EU, případně jiných dotačních zdrojů

zpracovává žádosti o financování předložených projektů a vyřizuje s tím související agendu

metodicky řídí a kontroluje realizaci schválených projektů, včetně fáze jejich udržitelnosti

posuzuje plány investic ve vazbě na alternativní (dotační) zdroje financování

spolupracuje při zabezpečování agendy vyplývající z naplňování závazku článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti (EED)

 

Platové zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Předpokládaný nástup: dle dohody

Místo výkonu práce: Praha

Pracovní místo je vhodné i pro osoby se zdravotním postižením.

 

Nabídky se strukturovaným životopisem, podrobným popisem praxe a motivačním dopisem zasílejte do 6. srpna 2021 na adresu elektronické pošty: podatelna@uzsvm.cz

předmět e-mailu: VŘ referent dislokační metodiky

 

případně na adresu:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

odbor Personální

Rašínovo nábřeží 390/42

128 00 Praha 2

 

nebo využijte formuláře níže.

 

Upozornění:
Úřad si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří nebudou vybráni na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového rozhodnutí. Úřad si dále vyhrazuje právo nepřijmout žádného z uchazečů.

Od: 12. 07. 2021

Do: 07. 08. 2021

Mám zájem
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.