Stát vyhrál spor s potomkem Valdštejnů o pozemky na Malé Straně

07.10.2016

Praha (iHNed.cz) - Soud pravomocně zamítl žalobu Ernsta Waldsteina Wartenberga. Domáhal se vydání zkonfiskovaných pozemků na Malé Straně a Hradčanech v Praze. Potomek Valdštejnů nesplnil podmínky pro vydání nemovitostí podle zákona o půdě.

soudu Markéta Puci.mluvčí. Zamítnutí Wartenbergova odvolání potvrdila i Ležatka Radek majetkových věcech ve státu zastupování pro Pražský městský soud ve čtvrtek pravomocně zamítl žalobu potomka šlechtického rodu Valdštejnů Ernsta Waldsteina Wartenberga, který se po státu domáhal vydání zkonfiskovaných pozemků na pražské Malé Straně a Hradčanech. Informoval o tom mluvčí Úřadu
 
Některé z pozemků, na které si Wartenberg činil nárok, leží přímo u sídla horní komory parlamentu. Stát nemovitosti zabavil podle Benešových dekretů, Wartenberg je chtěl zpět na základě zákona o půdě.
 
Žalobu nepravomocně zamítl již v prosinci 2014 Obvodní soud pro Prahu 1. Z jeho verdiktu, vyplývá, že Wartenberg se domáhal zrušení příslušných zamítavých rozhodnutí pozemkového úřadu s tím, že není jasné, podle jakého dekretu byly pozemky zkonfiskovány, a že tedy pro nedodržení zákonného postupu se konfiskace prakticky vůbec neuskutečnila. Soudce Zdeněk Lehovec ale uvedl, že ke zrušení rozhodnutí není důvod, protože žalobcův otec nesplnil zákonnou podmínku zpětného nabytí československého občanství.
 
Wartenbergova otce Karla odsoudil mimořádný lidový soud v České Lípě v roce 1946 k roku těžkého žaláře a ke ztrátě občanské cti a veškerého majetku za to, že "byl v době zvýšeného ohrožení republiky členem NSFK, tedy organizace podobné povahy jako SS". Zároveň byl ale zproštěn obžaloby z toho, že podporoval a propagoval nacistické hnutí. Jeho syn v restitučních sporech dlouhodobě poukazuje na to, že letecký spolek NSFK nebyl organizací podobnou fašistickým organizacím.
 
Žalobce také tvrdí, že otec se nikdy nepřihlásil k německé národnosti, protože v tomto smyslu nikdy nepodepsal žádnou sčítací listinu. Touto otázkou se české soudy zabývaly opakovaně. Zjistily, že při sčítání lidu z prosince 1930 měl Karel v úředních arších uvedenu státní příslušnost československou a národnost německou, v květnu 1939 pak v kolonce státní příslušnosti stojí "Deutsches Reich", národnost i mateřská řeč německá.
  
Jeho syn tvrdí, že otec v době provádění sčítání ani jednou osobně nebyl v místě bydliště, a že se tedy k německé národnosti sám nepřihlásil. S tím justice nesouhlasí. Arch totiž podepsala Waldsteinova manželka Marie, rozená Kinsky. "Pokud příslušné sčítací archy podepsala manželka JUDr. Karla Waldsteina, nelze mít za to, že německý jazyk jako jazyk mateřský uvedla bez vědomí či dokonce proti vůli JUDr. Karla Waldsteina," připomněl soudce Lehovec dřívější rozsudek pražského městského soudu.
 
Wartenberg se v jiných řízeních domáhal i nemovitostí mimo Prahu. Jeho požadavky opakovaně posuzoval i Ústavní soud, který setrvává na stanovisku, že Karel Waldstein byl německé národnosti, což je překážkou restitučních nároků.
 
 
 
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.