Stříbrná Skalice získala zdarma od ÚZSVM pozemek

04.08.2021 - Kolín

ÚZSVM v Kolíně zdarma převedl pozemek obci Stříbrná Skalice za podmínky dodržení účelu jejího dalšího užívání.

Jednalo se o příjezdovou cestu v chatové oblasti k rekreačním objektům o výměře 37 m2 nacházející se v obci Stříbrná Skalice. Veřejná komunikace se nachází pouze na části převedeného pozemku, druhou část tvoří náletová zeleň. Pozemek byl převeden do vlastnictví obce jako celek, neboť dělením tak malého pozemku na část komunikace za účelem bezúplatného převodu na obec a na část zeleně za účelem prodeje by náklady na rozdělení, vyhotovení znaleckého posudku překročily zisk, pokud by k prodeji oddělené zeleně došlo.

 

Obec zahájila v této oblasti stavbu kanalizace a po jejím dokončení plánuje cestu upravit tak, aby byl umožněn nejen pohodlný přístup pro majitele k jejich objektům, ale především bezpečný průjezd složek záchranného integrovaného systému, neboť v posledních letech narůstá v této oblasti trend užívat rekreační objekty i k trvalému bydlení.

ÚZSVM převedl obci tento pozemek bezúplatně ve veřejném zájmu a z důvodu hospodárnosti. Uzavřenou smlouvou byly stanoveny omezující podmínky po dobu 10 let od převodu pozemku do vlastnictví obce Stříbrná Skalice, týkající se především zákazu zcizení a zatížení pozemku nebo jeho komerčního užívání. Zřízené věcné právo bylo zapsáno do katastru nemovitostí.

 

Pozemek byl veden v knihovní vložce pozemkové knihy pro katastrální obec Skalice, soudní okres Černý Kostelec jako vlastnictví pro Kostel sv. Jakuba v Rovné a do vlastnictví československého státu přešel pozemek výkupem z roku 1948. Jedná se o původní majetek církve, který nebyl předmětem žádné výzvy na vydání dle zákona.

Přílohy: Stříbrná Skalice p.č. 289-7 (3).JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.