ÚZSVM dohledal nedostatečně identifikované vlastníky na Pardubicku

12.05.2022 - Pardubice

ÚZSVM v Pardubicích pomohl žadatelce dohledat nedostatečně identifikované příbuzné.

Pracoviště v Pardubicích bylo osloveno paní H. s žádostí o pomoc při zjištění, zda nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí, zapsaní na několika listech vlastnictví v obci Stolany na Chrudimsku, jsou její příbuzní. Zdůvodnila to tak, že jejich příjmení je velmi neobvyklé, a že by byla velká náhoda, kdyby to nebyl někdo z její rodiny.

Díky spolupráci s pracovníky katastrálních úřadů se podařilo zjistit, že se jedná o tchána a snachu. Na základě zjištěných údajů pak byl u příslušného soudu podán návrh na zahájení dodatečného dědického řízení a v současné době se čeká na jeho dokončení.

 

Nemovitosti s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem – jedná se o nemovitosti, u kterých v katastru nemovitostí není dostatečně určitě uveden jejich vlastník. Zejména to jsou případy, kdy nemovitost vedená v katastru nemovitostí nemá zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví) a dále nemovitosti vlastníků, kteří v katastru nemovitostí uvedeni sice jsou, ale zápis neumožňuje jejich dostatečnou identifikaci.

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.