ÚZSVM převedl pozemek v Bělotíně ve prospěch Státního pozemkového úřadu

26.11.2021 - Přerov

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově převedl ve prospěch Státního pozemkového úřadu pozemek v Bělotíně v hodnotě 558 150 Kč.

 

Pozemek se nachází mimo zastavěnou část obce Bělotín. Původně měl  pozemek způsob využití silnice, ovšem v současné době se zde již stavba silnice nenachází, pozemek byl rekultivován v rámci stavby Dálnice D1 a není pro účely silnice využíván. Nyní je pozemek zemědělsky obhospodařován.

 

Nabývacím titulem pro stát je Rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Přerov o výměně nebo přechodu vlastnických práv v katastrálním území Bělotín v roce 2006. Pozemek byl nyní převeden ve prospěch Státního pozemkového úřadu, aby jej mohl využít pro vytváření rezervy státní půdy.

Přílohy:foto 1841 Bělotín.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.