ÚZSVM prodal pozemky v Roštění a Kroměříži za téměř půl milionu korun

19.07.2021 - Kroměříž

Kroměřížské pracoviště ÚZSVM prodalo dva pozemky v katastrálním území Roštění za 222 000 Kč a pozemek v Kroměříži za 256 000 Kč.

Dva pozemky o celkové výměře 422 m2 se nachází v zastavěném území obce Roštění. Jeden z nich je zastavěn rodinným domem ve vlastnictví kupující. Na přilehlém pozemku se nachází dvůr a zahrada. Majetek připadl státu jako odúmrť.

 

Pozemek o výměře 941 m2 v katastrálním území Kroměříž získala do svého vlastnictví právnická osoba. Zatravněný pozemek se nachází v okrajové části zastavěného území města, ve volně přístupném areálu, kde sídlí více společností. Tento pozemek byl prodán v elektronické aukci.

 

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v § 1634 takto: „Nedědí-li žádný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl zákonný dědic.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb. o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích.

Přílohy: 04-Kroměříž.JPG 02-Roštění.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.