ÚZSVM prošetřil další pozemky zapsané v katastru na nedostatečně identifikovaného vlastníka

05.08.2022 - Klatovy

Klatovskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se podařilo vlastním šetřením dořešit další pozemky, které jsou dosud v katastru nemovitostí zapsány na nedostatečně identifikovaného vlastníka.

Pozemky se nachází v intravilánu obce Dlouhá Ves, tedy v šumavském podhůří, v zástavbě rodinných domů. Šetření těchto pozemků o celkové výměře 148 m2 bylo započato na základě žádosti fyzické osoby, která po mnoha letech zjistila, že část užívané zahrady není v jejím vlastnictví. Jelikož ji zvelebování tohoto odpočinkového místa, které vzniklo z původního zbořeniště, stálo mnoho času, sil a píle, obrátila se o pomoc na ÚZSVM. Vzhledem ke svému vyššímu věku by si přála uvést údaje v katastru nemovitostí do souladu se skutečným užíváním.

 

Šetřením bylo zjištěno, že majetek nedostatečně identifikovaného vlastníka byl zkonfiskován dle dekretu prezidenta republiky. Po objasnění a doložení veškerých listin převzal ÚZSVM pozemky do své příslušnosti a bude je dále realizovat v souladu se zákonem o majetku státu.

Přílohy:IMG_7920.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.