ÚZSVM řešil neznámé vlastníky pozemků v Kostelní Radouni

17.03.2023 - Jindřichův Hradec

Obec Kostelní Radouň se stala jedním z nových vlastníků majetku, který stát získal na základě projednání dodatečného dědictví po nedostatečně identifikovaném vlastníkovi.

Tři různorodé pozemky – cesta, zahrada a pole – o celkové rozloze 715 m2 v Kostelní Radouni neměly desítky let známého majitele. Na problém upozornila obec, která na něj přišla při přípravě podkladů pro plánovanou rekonstrukci místních komunikací. ÚZSVM v Jindřichově Hradci se nejasným vlastnictvím začal ihned zabývat a ve spolupráci s Národním archivem a Státním oblastním archivem v Třeboni se podařilo dohledat, že dosud neznámý majitel zemřel již před 80 lety.

 

Na základě tohoto zjištění mohl ÚZSVM podat žádost o doprojednání dědictví. Notář dalším šetřením zjistil, že vlastník byl bezdětný a ani nezanechal žádné jiné dědice, a nově objevený majetek připadl státu jako odúmrť. ÚZSVM s pozemky naložil v souladu se zákonem o majetku státu. Pozemek pod komunikací získala obec Kostelní Radouň bezúplatně.

 

Pozemek, který slouží jako zahrada u rodinného domu, byl prodán majiteli domu za 22 tisíc Kč. Orná půda byla převedena Státnímu pozemkovému úřadu, zemědělský pozemek bude využit jako půdní rezerva.

Přílohy:Kostelní Radouň - foto.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.