O projektu

Centrální registr administrativních budov (CRAB) je ze zákona neveřejný informační systém veřejné správy určený k podpoře hospodárného využívání administrativních budov patřících státu nebo státem užívaných. Registr spravuje ÚZSVM, avšak data do registru zadávají samy státní instituce, které jsou garanty správnosti svých dat.


Hlavní cíle CRAB:


  • evidence administrativních budov státu v jediném systému,
  • přehled o volných/využitých plochách,
  • minimalizace neúčelného vynakládání finančních prostředků na pořizování nových budov a prostor,
  • jednotný prostor pro elektronickou nabídku nepotřebného nemovitého majetku v rámci státu (dle § 19 zákona č. 219/2000 Sb.),
  • účelná dislokace státních institucí a jejich zaměstnanců (včetně možnosti sdílených prostorů).


Nová verze registru od 1. 1. 2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jakožto provozovatel a správce CRAB od 1. 1. 2020 nasadil zcela novou verzi tohoto systému.

 

Prostředí nového systému je koncipováno s ohledem na moderní trendy s intuitivním ovládáním. Při nastavení postupů byla snaha maximálně reflektovat uživatelské požadavky, které pramení z dosavadního provozu.

 

Produkční verze CRAB je od 1. 1. 2020 dostupná na adrese https://ecrab.cz/, testovací verze poté na adrese https://test.ecrab.cz/. Z důvodu kybernetické bezpečnosti je nutné použít jednu z aktuálních verzí následujících prohlížečů: Edge, Firefox, Chrome, Opera nebo Safari.

 

Všem uživatelům, kteří měli přístup do CRAB, byl ten přístup ponechán.

Uživatelské jméno je v logice:

Pro externí uživatele (OSS): Vaše přihlašovací jméno (tzn. bez dosavadního CRAB.UZSVM.CZ\)

Pro interní uživatele (ÚZSVM): UZSVM.CZ\Vaše přihlašovací jméno

 

Metodika práce je i nadále v souladu s povinnostmi uvedenými v nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov. Veškeré informace ohledně nového CRAB budou zveřejňovány na novém neveřejném portále CRAB přímo v systému.

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.