Instrukce pro postup při nakládání s hrobovým zařízením

Informace pro provozovatele pohřebišť k opuštěným hrobkám či nemovitým hrobovým zařízením:

To, zdali se vlastníkem opuštěné hrobky či nemovitého hrobového zařízení v návaznosti na § 1050 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) má stát Česká republika s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, záleží na určení, k jakému datu byla hrobka či nemovité hrobové zařízení opuštěno. Pokud k opuštění došlo před nabytím účinnosti OZ, tj. před 1. lednem 2014, měly by být hrobka či nemovité hrobové zařízení zaevidovány do majetku obce, která je vlastníkem pozemku (viz § 3056 OZ) nebo obce, která je provozovatelem pohřebiště (viz § 996 OZ). Pokud provozovatel pohřebiště na základě dostupných podkladů vyhodnotí, že došlo k opuštění až po nabytí účinnosti OZ, zašle tuto informaci spolu podklady příslušnému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k posouzení. 

 

Bližší informace k problematice pohřebnictví, včetně metodik k pohřebištím, naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/pohrebnictvi/provozovani-verejnych-pohrebist-a-krematorii/metodiky).

 

Postup při nakládání s hrobovým zařízením naleznete v příloze.

Přílohy:Instrukce pro nakládání s hrobkami a hrobovým zařízením.pdf
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.